Sosiale entreprenører - Virke sosial innovasjon

Arbeidsbord med laptop

​- med fokus på verdidrevet innovasjon, holdbar velferd og det nye arbeidslivet.

Sosiale entreprenører og sosiale innovatører møter behov i samfunnet som verken etablerte bedrifter eller velferdsstaten har tatt tak i.

De utfordrer rådene ideer om hva forretningsvirksomhet er, og hvordan innovasjon skapes. De gjør næringslivet mer mangfoldig, komplementerer de kommersielle virksomhetene og ser nye løsninger på kompliserte samfunnsutfordringer. For disse aktørene er økonomi mer et virkemiddel for å skape sosiale resultater enn et mål i seg selv.

Virke sosial innovasjon er et bransjefellesskap og et talerør for sosiale entreprenører og sosiale innovatører. Virke samler aktører fra Senteret for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon (SE-Senteret) og utvikler en arena som initierer og bidrar til å legge til rette for et praktisk orientert innovasjonssamarbeid.

Målet er å være et talerør for sosiale entreprenører og sosiale innovatører, fremme bærekraftig samfunnsutvikling og være et felles kraftpunkt.

Virke – sosial innovasjon

​Virke – sosial innovasjon skal tilrettelegge for arbeidet med samfunnsnyttig entreprenørskap og innovasjon, motivere og kvalitetssikre deres utvikling og arbeid, samt styrke rammebetingelser gjennom å:

  • Legge til rette for utvikling av sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon
  • Styrke kompetanse i og om sosialt entreprenørskap, og knytte dette inn i egne nettverk
  • Styrke den strategiske virksomhetskompetansen for å motivere for egne etableringer
  • Inspirere og motivere flere til å bli sosiale entreprenører
  • Bidra til utvikling av sosialt og samfunnsnyttig gründerskap, entreprenørskap og innovasjon i Norge
  • Utvikle gode forretningsmodeller og måleenheter for sosiale effekt
Les mer