Studentsamskipnader

Det er studentsamskipnader spredt ut over hele Norge på de stedene hvor det finnes høyere utdanningstilbud. Studentsamskipnaden er drevet for og sammen med studentene for å sørge for service og velferd for disse.

Typiske tjenester som studentsamskipnadene har er studentbolig, kantine, bokhandel, helseordninger til lege, sykepleier og psykologisk helsetjeneste, barnehage, møteplasser/studenthus og treningstilbud.