Ecommerce Europe

  • Felles europeisk e-logistikk. Harmonisering av kundesystemer, transport- og leveransesystemer.

Det er i EU/EØS 31 ulike systemer for skatt og MVA, opphavsrett, kontraktslovgivning, garantiordninger, forbrukerregler, personvern m.m. Dette bidrar til at det er ulike konkurransevilkår mellom landene. 

  • E-Regulations

  • E-payments

  • E-logistikk

Kommersielle tjenester:

Ecommerce Europe har flere kommersielle tjenester og tjenester som bidrar til kommersielle resultater i medlemsbedriftene.

Benchmark Europe

Dette er et helt nytt verktøy der nettbutikker over hele Europa helt anonymt og trygt kan sammenlikne sine nøkkeltall med andre bedrifter i samme bransje.  Ved hjelp av Benchmark Europe kan du selv vurdere på hvilke områder din bedrift presterer bedre eller dårligere enn konkurrentene.

Markedsrapporter

Ecommerce Europe lager i tillegg flere typer markedsrapporter som gir gode beskrivelser av trender og andre viktige utviklingstrekk i europeiske og regionale markeder. Rapportene gir et godt grunnlag for strategiske kommersielle og næringspolitiske veivalg og prioriteringer. Rapportene kommer i to versjoner, lett og full. Fullversjonen er en betalingstjeneste, men er gratis for Business Partners og deltakere i Virke e-Handel.

Møteplasser:

Global Ecommerce Summit. Den viktigste møteplassen den store og populære konferansen Global Ecommerce Summit som arrangeres hvert år i juni i Barcelona.

Rundebordskonferanser

Ecommerce Europe arrangerer i tillegg regelmessige rundebordskonferanser  i medlemslandene. Disse fokuserer på kommersiell benchmarking, trender, bestepraksis og utviklingen i grensekryssende e-handel i det Indre marked.

Årskonferanse

Ecommerce avholder årlig årskonferanse i sammenheng med Global Ecommerce Summit hvert år.

Oppfølging fra Virke

Virke følger opp alle Ecommerce Europes arbeidsgrupper. Virke bruker statistikk, nettverk, førstehåndskunnskap og annen informasjon i sitt nasjonale påvirkningsarbeid. 

Les mer om norsk e-handel i Europa

Ecommerce Europe følges opp av Gerhard Salicath. Han har bl.a. arbeidet med næringspolitikk, konkurransepolitikk, EU-indre markedsspørsmål, WTO-spørsmål og Nordisk samarbeid.

Til forsiden Virke e-Handel