Etisk handel

​ Vi skal ikke drive handel for enhver pris, og i alle fall, etter Virkes oppfatning, må vi ha et våkent øye på produksjons- og arbeidsforholdene der man gjør sine innkjøp.

Dette er bakgrunnen for at Virke, Kirkens Nødhjelp, LO og Coop stiftet  Initiativ for Etisk Handel (IEH)i 2000. I dag er IEH et ressurssenter og en pådriver for etisk handel.

Her kan du lese mer om Initiativ for Etisk Handel (IEH).