EU EFTA EØS

EØS-avtalen har virket i henhold til forutsetningene, og Virke mener at det ikke finnes alternativer til EØS utover EU-medlemsskap. Gitt den manglende fremdrift i WTO-forhandlingene, støtter Virke norske myndigheters og EFTAs strategi for å få til frihandelsavtaler med relevante land. Et viktig redskap for Virke er EFTAs Konsultative Komite som er et organ i EFTAs beslutningsstruktur. Virke innehar ledervervet i denne komiteen.