Handelens digitale arbeidsgruppe

Handelens digitale arbeidsgruppe jobber for en digitalisering av byggenæringen og har jevnlige møter. Her finner du presentasjonene :