Internasjonal handel som fattigdomsbekjempelse

Gjennom EØS-avtalen har Norge frihandel med verdens rikeste handelsblokk, EØS-området. Utviklingslandene derimot, møter stadig handelshindringer på det norske markedet. Virke mener det må gjøres krafttak for å lette utviklingslandenes markedsadgang til Norge. Sentrale områder i så måte er vårt importvern for diverse landbruksvarer som er verdens mest restriktive, det gjelder GSP-systemet og opprinnelsesreglene.

Gjennom de siste 10 år har Virke hatt flere avtaler med Norad, som alle har til formål å øke importen fra fattige land til Norge og Skandinavia. Gjennom diverse trenings- og opplæringsprogrammer rettet mot eksportører og produsenter i ulike utviklingsland søker Virke å profesjonalisere dem for disse markedene. Virke og Norad har nylig inngått en ny to-årig avtale der målgruppen er kvinnelige entreprenører i Uganda, Kenya og Tanzania.

I alt dette arbeidet søker Virke å involvere medlemsbedriftene. Dette gjelder særlig aktiviteter under partnerskapsavtalen med Norad, og i de tilfeller der Virke deltar i forbindelse med statsbesøk og offisielle besøk til andre land.