Konkurranse på like vilkår

​ Virke KBS har denne våren igangsatt et større politisk påvirkningsprosjekt knyttet til konkurranse på like vilkår. Formålet med arbeidet er å oppnå like konkurransebetingelser innenfor det samlede markedet for dagligvarer gjennom felles mulighet for søknad om salgsbevilling for øl.

​Stortinget vedtok i 1998 et eksplisitt forbud mot at kiosker og bensinstasjoner kunne søke om salgsbevilling for øl. Vedtaket ble gjort mot Høyre og FrPs stemmer og møtte også sterk motstand fra Konkurransetilsynet som advarte mot konsekvensene av bestemmelsen.  Fra tilsynets side het det blant annet at konkurrenter i samme marked bør stilles ovenfor like rammebetingelser, og at forskriften som forbyr salg av øl i kiosker og bensinstasjoner innebærer en direkte diskriminering av KBS-sektoren til fordel for forretningene som betraktes som dagligvareforretninger. Med en kraftig økning i digitalisert handel er spørsmålet ytterligere aktualisert.

Det er Stortinget som beslutter om forskriften som forbyr salg av søknad om salgsbevilling for kiosker og bensinstasjoner skal endres eller ikke. Virke KBS har  i løpet av den senere tid gjennomført flere møter med det politiske miljø i forbindelse med denne saken, og også vært i nær dialog med andre viktige premissgivere som har stor innflytelse når det gjelder konkurranse- og forbrukerpolitikk. Basert på dette arbeidet er vi i ferd med å få en god forståelse av hva som skal til for å oppnå en bevegelse i spørsmålet som leder frem til vårt krav om likestilte rammevilkår.

I skrivende stund er vi optimistiske med hensyn til å oppnå politisk gjennomslag i en sak der de økonomiske gevinstene er store på kjede- og forhandlernivå. I 2015 omsatte dagligvarekjedene øl for 10,5 milliarder kroner. Til sammenligning er brød nest største varekategori med en årlig omsetning på 4,9 mrd. kr.  Det er viktig å minne om at øl har høy bruttofortjenestemargin og representerer en betydelig trafikkdriver inn i butikk. Det vil derfor være viktig å få en politisk bevisstgjøring i spørsmålet om dagligvarekjedenes "ølmonopol" fortjener livets rett når stadig flere peker på et økende behov for konkurranse innen dagligvarenæringen. En konkurranse som bensinstasjonene er de nærmeste – og antakeligvis eneste – til å utfordre.

Vi har foreløpig ikke benyttet media som del av vårt påvirkningsarbeid i denne saken. Det viktigste i første fase har vært å forankre budskapet overfor politikere og besluttende myndigheter. Det sentrale spørsmålet er om man er for eller imot like konkurransevilkår for konkurrenter i samme marked; ikke den tabloide versjonen som problematiserer ølsalg på en bensinstasjon. Utover høsten vil det imidlertid være naturlig å bruke synlighet som et middel for å oppnå politisk gjennomslag. I forkant av dette vil det bli gitt en grundig orientering om dette både fra oss og den enkelte kjede. Har du spørsmål rundt dette arbeidet, er det bare å kontakte oss.