Kontaktinformasjon til samarbeidspartnere

Les Mills  
Sanna Johansson -

Fitness Brand
Ida Perez  -

Qicraft
Kristian Eliasson -

CrediCare
Lisa Mausethagen - 

Exceline
Øyvind Tranøy -

Visma
Finn Erik Sjong - 

Polar
Petter Andersen -

Soft System

Stian Fagerhaug -