Markedets behov for guidetjenester

Publisert:

Hvilke behov har markedet for norske guidetjenester i framtiden? Dette er tema i en ny kundeundersøkelse Virke har gjennomført fordi mange av medlemmer i incoming- og cruisebransjen ønsket mer kunnskap om dette. Undersøkelsen er gjennomført blant et representativt utvalg brukere av norske guidetjenester som samlet hadde bestilt/formidlet nærmere 7 000 guideoppdrag i 2012.

Resultatene bærer bud om en vridning i etterspørselen etter guidetjenster. Mens grupper fra turoperatører oppgis å være den viktigste kundegruppen i dag, vil cruiseturister være den største gruppen turister i framtiden. Når det gjelder tema, forventes den største veksten å komme innen naturbaserte aktiviteter som vandring, fiske og klatring, men også for lokalmat, kunst og kultur.

Oppsummert viser resultatene at de største utfordringene for fremtidens guidetjenester er:

1. Å sikre høy og relevant kompetanse og kvalitet på norske guidetjenester. I dette inngår utviklingen av en nasjonal sertifiseringsordning som ikke finnes i Norge i dag.

2. Å få på plass gode opplærings-/utdanningsordninger tilpasset både reiselivsnæringen og de besøkendes behov. I dette inngår også utarbeidelse av e-læringsmoduler.

3. Mangel på online bookingløsninger.

4. De konsekvensene sesongarbeid og lav inntekt har for kvaliteten og rekrutteringen av guider.

5. Mer fokus på markedssegmentene for cruise, aktiviteter- og kulturopplevelser.

Undersøkelsen er i sin helhet finansiert av Innovasjon Norge, (IN), gjennom Virkes deltakelse i Forstudiet i INs Bedriftsnettverksordning. Norges Guideforbund, (NGF), har i mange år vært en drivkraft i utdannelsen av guider i Norge. De har bidratt i utarbeidelsen av spørreskjemaet og i analysene av resultatet. Heyerdahl Refsum AS har hatt ansvaret for selve gjennomføringen av undersøkelsen.