Nettverksfordeler i Virke e-Handel

Virke e-Handel skal ivareta  nett- og postordreselskapenes lønnsomhet og arbeide for gode og forutsigbare rammebetingelser for disse.

Som landets eneste bransjeorganisasjon, først for postordreselskapene og siden for netthandlerne, har dette vært vårt hovedfokus siden vi ble etablert som Norsk Postordeforening i 1983. Jo flere vi er sammen i en sterk bransjeforening, desto bedre resultater kan vi oppnå.

Virke er høringsinstans mot offentlige myndigheter og organisasjoner. Hver gang en sak eller forslag til endret lovverk er ute til høring, innhentes synspunkter fra våre medlemsbedrifter. I og med at mange ulike bransjeaktører får muligheten til å bidra med sine synspunkter, blir bransjeforeningens interesser og krav fremmet mer effektivt og med større tyngde.

Er du med i nettverket Virke e-Handel får du dessuten tilgang til

  • Juridisk Rådgivning med mulighet til å diskutere juridiske problemer med Virkes advokater samt rabattert juridisk bistand i mer omfattende saker.
  • Løpende oppdateringer mht. lovverk og endringer som gjelder netthandelsbransjen
  • Gratis tilgang til norske og utenlandske statistikker og rapporter som bl.a. Virkes e-Handelsbarometer og Ecommece Europes omfattende internasjonale statistikker
  • Trygg E-handel sertifisering til sterkt rabaterte betingelser
Les mer