Norsk handel er samlet i Hovedorganisasjonen Virke

Norsk handel, med sine 370 000 sysselsatte og 200 milliarder kroner i verdiskaping, utgjør en stor og betydningsfull del av norsk økonomi. Varehandelen er og en viktig bidragsyter til produktivitetsveksten i norsk økonomi – og en sterk bidragsyter til norsk velferd og velstand. Norsk handel spiller også en sentral rolle i forbrukerens hverdag – og jobber hver dag for å skape enda bedre opplevelser gjennom å tilby høy kompetanse, service og imøtekomme kundenes behov for riktige produkter til konkurransedyktige priser.

​Hovedorganisasjonen Virke samler norsk handel
Som Virkes største medlemsgruppering med over 14 600 virksomheter er varehandelen et viktig satsingsområde. Som hovedorganisasjon, samler vi norsk handel på alle områder - fra faghandelsaktører, dagligvare og rene netthandelsaktører – og det er vi stolte av! Som representant for bredden av norsk handel – er Virke Handel delt inn i ulike bransjeområder. Mer om hver bransje finner du her:


Bredt tjenestetilbud til våre handelsbedrifter
I Hovedorganisasjonen Virke er vi opptatt av å være tett på og gi praktisk støtte i hverdagen. I undersøkelser blant våre handelsmedlemmer er det nettopp denne tjenesten som er høyest verdsatt. Vi er raske til å løse problemer og gode til å lytte til behov. Vi har derfor bygget opp vår organisasjon med tanke på at det alltid skal være kort vei til en som kan svare på spørsmål. Du skal få rask tilbakemelding på dine henvendelser og gode svar. Virke stiller til disposisjon mange dyktige rådgivere og advokater med spesialkompetanse innen følgende områder:

  • Arbeidsrett, HR og personalpolitikk
  • Forretningsjuss 
  • Tariffavtaler/lønn 
  • Politisk kompetanse og påvirkningskraft
  • Tall og analyse
  • Forsikring

Tariffavtaler/lønn
Virke forhandler tariffavtalene for varehandelen med Handel og Kontor (LO), Norsk Transportarbeiderforbund (LO), Parat (YS), Negotia (YS) og Yrkestrafikkforbundet (YS). Avtalene setter standarden for påfølgende lønns- og arbeidsvilkår innen handelsnæringen. Avtalene fremforhandles innenfor rammene av frontfagsmodellen.

Tall og analyse
Virke leverer tall og bransjeanalyser som etterspørres av våre medlemmer innen makro, hurtig-/månedsindekser, importstatistikk og dyptgående analyser Samtidig skreddersyr vi bransjefellesskap, der vi tar initiativ til nyskaping og etablering av arenaer på tvers av bransjer med bakgrunn i at Virke samler det største nettverk for bedriftsledere innen handel.

Arbeidsgivertjenester
Virke bistår medlemmene i rollen som arbeidsgiver. Vi er tilgjengelig for medlemmene og tilbyr løsningsorientert bistand med kort responstid innen områdene arbeidsrett, HR, personal og ledelse. Vi har advokater og rådgivere med Norges ledende fagkompetanse, bransjekunnskap og forretningsforståelse spesielt dedikert handelsområdet. Telefon/e-post: Kostnadsfri rådgivning, ring 22 54 17 00, eller send e-post til:

Forretningsjus
I Virkes juridiske medlemstilbud er det mulig å benytte seg av våre erfarne forretningsadvokater. Vi tilbyr et variert spekter av forretningsjuridiske tjenester for våre handelsbedrifter til gunstig medlemspris. Vi tilbyr bistand innen et bredt spekter av rettsområder, som:

  • kontraktsrett, selskapsrett, markedsføringsrett og forbrukerkjøp/kjøpsrett.
  • førstehåndsvurderinger av forretningsjuridisk bistand, som ligger i medlemskontingenten.
  • rettssaker. Ved bistand i rettssaker er vår e-postadresse: