Om Virke Produsentforeningen

Publisert:

​ Virke Produsentforeningen er en bransje- og en arbeidsgiverforening som forhandler overenskomster, jobber for politiske rammer for næringen og jobber med utvikling av bransjene. Foreningen har omkring 120 uavhengige produksjonsselskaper innen film-, tv- og spill-produksjon spredd over hele landet som medlemmer. Disse står for den norske utviklingen av kort- og dokumentarfilm, spillefilm, tv-program, reklamefilm, spill, oppdragsfilm og andre audiovisuelle produksjoner .

Foreningen ble stiftet 1. desember 1930 og ble fra 2015 del av Hovedorganisasjonen Virke. Tidligere het foreningen Norske film, tv- og spillprodusenters forening

kjent som Produsentforeningen.

Dette innebærer at foreningen utøver politisk innflytelse i forhold til myndigheter, offentlige institusjoner, tv-kanaler og rettighetsorganisasjoner. Som arbeidsgiverforening forhandler Produsentforeningen tariff- og overenskomster, rammeavtaler og standardkontrakter med stabs- og kunstnerorganisasjoner.

Virke Produsentforeningen ivaretar medlemmenes interesser i en rekke utvalg og styrer som rettighetsorganisasjonen NORWACO, Stiftelsen Gullruten, Amandakomitéen, Fond for lyd og bilde, Rettighetsalliansen med flere.

Virke Produsentforeningen medlem av den internasjonale produsentorganisasjonen FIAPF- produsentenes internasjonale rettighetsorganisasjon AGICOA, organisasjonen for europeisk dokumentarfilm EDN, organisasjonen for reklamefilmprodusenter CFP-Europe, organisasjonen for europeiske tv-produsenter CEPI og den Europeiske Spillprodusentforeningen EGDF.

Foreningen arrangerer flere seminar og samlinger for bransjen i samarbeid med andre aktører. De største av disse er TV-dramakonventet i januar, Spillkonventet i juni og Spillefilmkonventet i november og Dokumentarkonventet i desember.

Virke Produsentforeningen siter i Stiftelsen Gullrutens styre og Gullrutekomiteen og eier b-aksjer i reklamefilmprisen Gullbranson. Virke Produsentforeningen eier også 50 prosent av filmbladet Rushprint.