Utredning om ideelt handlingsrom forsinket

Publisert:

​Stortinget samlet seg bak at dagens reservasjonsmulighet innen helse- og sosialområdet skulle videreføres for ideell sektor, som basis for utformingen av forskriften på dette punktet skulle Næringsdepartementet innhente en ekstern juridisk vurdering.

​Næringsdepartementet melder nå at mandatet til utredningen er så omfattende at arbeidet ikke blir klart innen 2016 er omme. - Det er beklagelig at hele forskriften som skal følge ny lov om offentlige anskaffelser ikke vil være ferdig samtidig med at loven trer i kraft, sier direktør Inger Helene Venås i Virke Ideell. – Her må Næringsdepartementet ha høyt tempo slik at dette kan komme på plass så raskt som mulig, sier hun videre.

Departementet melder samtidig at de tar sikte på at resultatet er klart så tidlig som mulig i 2017, opplyser statssekretær Lars Jacob Hiim til Anbud365.