Våre medlemsvirksomheter

​Oversikt over Virkes medlemmer i markedsanalyse:

Norstat Norge AS
Fridtjof Nansens Plass 2, 0160 Oslo
www.norstat.no

E-post: 

Telefon: 21300300

​Respons Analyse AS
Postboks 1911 Nordnes, 5817 Bergen
www.responsanalyse.no
E-post: 
Telefon: 55607000 (Bergen)
21030200 (Oslo)

TNS Gallup
P.O.Box 240 Sentrum, 0103 Oslo
www.tns-gallup.no

E-post: 

Telefon: 911 11 600

Opinion AS
Maridalsveien 13 E, 0178 Oslo
www.opinion.no
E-post:
Telefon: 21 300 400


GfK Norge AS
Stålverksveien 1
www.gfk.no

E-post: 

Telefon: 22088400

​Nielsen Media Research AS
Postboks 514 Skøyen, 0214 Oslo
Webadresse: www.nielsen.com

E-post: 
Telefon (sentralbord): 22583400

YouGov Norway AS‎
Møllergata 8, 0179 Oslo
www.research.yougov.no

E-post:

Telefon: 224232 00​Norfakta Markedsanalyse AS
Kjøpmannsgata 5, 7013 Trondheim
www.norfakta.no
E-post:
Telefon: 73 84 55 00Ipsos MMI AS
Pb. 9143 Grønland, NO-0133 Oslo
www.ipsos-mmi.no

E-post:

Telefon: 22954700