WTO

Som et lite handelsavhengig land, er Norge avhengig av WTO som regelverk, tvisteløsningsmekanisme og forhandlingsforum. Med den betydning handel har for utvikling og fattigdomsbekjempelse, mener Virke det er svært beklagelig at WTO-forhandlingene på det nærmeste har stoppet opp.

WTOs hjemmesider.