e-Handel/netthandel

dame holder et bankkort foran en pc

Virke e-Handel skal samle netthandelens små og store aktører, ivareta bransjens lønnsomhet og arbeide for like og forutsigbare rammebetingelser for norske og utenlandske aktører. Virke e-Handel vil bidra til trygghet for alle som handler på nettet, blant annet ved sertifiseringsordningen Trygg e-Handel. Virke e-Handel er Norges medlem i Ecommerce Europe, interesseorganisasjonen for e-handel i EU og EØS. Les mer om Virke e-Handel og hvilke omeråder Virke e-Handel jobber spesielt med her >>

Fakta om Virke e-Handel

Virke e-Handel ble etablert i 2015 etter at nettbutikkenes bransjeorganisasjon Distansehandel Norge ble innlemmet i Virke. Distansehandel Norge har en historie som går tilbake til 1983 da foreningen ble startet som Norsk Postordreforening.

Bransjeartikler

Forslag om redusert reklamasjonsfrist ved nettsalg

EU-kommisjonen foreslår flere endringer i forbrukerlovgivningen som vil påvirke alle som selger varer til forbrukere over nett. Forslagene innebærer blant annet at den absolutte reklamasjonsfristen reduseres fra fem til to år, at selger pålegges bevisbyrden ved mangelsvurderingen (dvs. at selger er den som må bevise at det ikke foreligger en mangel, men at feilen skyldes slitasje, brukerfeil mv.)og at reglene om relativ reklamasjonsfrist (rimelig tid) fjernes.

Vis flere

Laster flere sider...