Renhold

Vask av kontor

Virke har vært svært delaktig i arbeidet med en offentlig godkjenningsordning for renholdsbedrifter.

Helt fra begynnelsen var vi initiativtager til å få satt ned et utvalg for å få på plass en godkjenningsordning,i høringsrunden kom vi med diverse konkrete innspill som vi i stor grad fikk gjennomslag for, og vi har deltatt i diverse offentlige utvalg når det gjelder utformingen av godkjenningsordningen og gjennomføringen av denne.

Det er derfor med tilfredshet Virke registrerer at alle våre medlemsbedrifter enten er godkjent eller hadde søkt godkjennelse innen fristen som var 1. desember 2012.

Flere av våre medlemsbedrifter var også blant de første som ble godkjent. Vår massive informasjon til medlemsbedrifter om ordningen kan ha medvirket til ovennevnte positive resultat.

Renhold i Virke

Virke har 98 medlemsbedrifter som har fra noen få ansatte til nærmere 200 ansatte. Vi har medlemsbedrifter både med og uten tariffavtale. Virke har i mange år hatt egen en godkjenningsordning for renholdsbedrifter. Denne godkjenningsordningen krever noe mer enn den offentlige godkjenningsordningen, men krever selvfølgelig ikke tariffavtale da dette har med organisasjonsfrihet å gjøre og ikke er nødvendig for å være en lovlydig renholdsbedrift med god kvalitet. Virke vil fortsette med å satse på kvalitet og seriøsitet innen for denne bransjen.

Bransjeartikler

Nye innkjøpsforskrifter - Virke tar grep for å sikre konkurransen

​Regjeringen kom nylig med nye og endrede regler for offentlige anskaffelser. Vi omtaler her de viktigste endringene for bedriftene. Én av endringene var at terskelverdien blir mer enn doblet fra dagens 500.000 kroner, til 1,1 millioner kroner. Dette bekymrer Virke, og vi har skrevet brev til alle landets kommuner og henstilt dem om å ivareta konkurransen også under terskelverdien, og at kommunene utlyser anbud under terskelverdi når det er naturlig

Vis flere

Laster flere sider...