BPA

brukerstyrt assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til sterkt funksjonshemmede brukere stiller store krav til leveringsdyktighet fra leverandørens side.

Brukeren av tjenesten kan ha fått innvilget alt fra noen få timer i uken til flere hundre timer i uken fra kommunen, alt etter behov. Brukeren av tjenesten må forvente høy kvalitet på tjenesten ut i fra eget behov. Dette kan være behov for assistanse både i og utenfor hjemmet, i forbindelse med arbeid og fritid eller i forbindelse med ferie. 

Virke er den hovedorganisasjonen som samler BPA-bransjen. Tyngden av bransjen har meldt seg inn i Virke og stadig flere melder seg inn. Satsing på seriøsitet og kvalitet vil medvirke til god vekst innenfor denne bransjen.

For å kunne planlegge tjenesten til beste for brukeren, arbeidstakeren og leverandøren er fleksibel arbeidstid helt sentralt. For å bidra til forventet kvalitet på denne tjenesten har Virke jobbet med følgende:

Virke har vært svært delaktig i utarbeidelsen av Norsk Standardkontrakt for BPA. Denne kontraktstandarden, med benevnelsen NS 8435, regulerer de alminnelige kontraktsrettslige reglene mellom partene. Partene i dette tilfellet er kommunen som oppdragsgiver og valgt leverandør av BPA-tjenester. NS 8435 er utarbeidet av en bredt sammensatt komité som enstemmig anbefaler standarden. Standarden regulerer på en balansert måte de helt sentrale generelle forhold som skal løses i en kontrakt.

Det er ikke utarbeidet noen tariffavtale for denne bransjen. Virke tok derfor tatt initiativ for å få på plass en tariffavtale. I denne sammenheng har Virke hatt stor nytte av et svært godt samarbeid med Svensk arbeidsgiver- og arbeidstakerside som har lang erfaring med BPA og tariffavtale. Virke forsøkte sammen med Fagforbundet/LO å få til en tariffavtale, men dette lyktes ikke.

Virke jobber kontinuerlig for å heve innkjøpskompetansen av denne type tjenester. Dette gjøres ved rådgivning, muntlig og skriftlig kommunikasjon og konferanser. Det er behov for å gjøre offentlige innkjøpsregler, NS 8435 og arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse, arbeidstid, oppsigelse og så videre bedre kjent, ikke minst hos offentlige innkjøpere.

Virke har en god kommunikasjon med Arbeidsdirektoratet og Arbeidstilsynet. Det har blant annen resultert i dispensasjon for nødvendig fleksibel arbeidstid.

De aller fleste leverandører av BPA-tjenester er medlem av Virke. Gjennom blant annet ovennevnte aktiviteter, samlinger og informasjon til våre medlemmer og alle andre tilbud Virke har til sine medlemmer, bidrar Virke til å heve kvaliteten på denne viktige tjenesten.