Callcenter

Mann på callsenter snakker i telefonen

Det er Virke som er den hovedorganisasjonen som callsenterbransjen er organisert i. Tyngden av bransjen er også medlem i Virke og stadig flere blir medlem av Virke. Satsning på seriøsitet og kvalitet vil medføre en ytterligere vekst innenfor denne bransjen.

Det er Virke som er den hovedorganisasjonen som callsenterbransjen er organisert i. Tyngden av bransjen er også medlem i Virke og stadig flere blir medlem av Virke. Satsning på seriøsitet og kvalitet vil medføre en ytterligere vekst innenfor denne bransjen.
Det arrangeres jevnlig medlemsmøter. Virke har sammen med NORDMA egen godkjenningsordning hvor flestparten av våre medlemmer er godkjent. Det arrangeres jevnlig nettverksmøter for godkjente callsentervirksomheter. Virke har også tilbud om andre møteplasser for medlemmene som sommermøte og utenlandstur.

Virke tok i 2011 initiativ og ledelse overfor Standard Norge for å få på plass en Norsk Standardkontrakt for Callcenter-bransjen. 

En slik kontrakt regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forholdene mellom leverandør av callcenter-tjenester og oppdragsgiver (kunden).

Alle involverte parter (oppdragsgivere, leverandører, partene i arbeidslivet, forbrukerombudet, bransjeorganisasjoner) ble raskt enige om å igangsette arbeidet med en standard.

Arbeidet startet opp med første komitemøte i Standard Norge januar 2012. Direktør i Virke Service, Stein Johnsen, ble valgt til komiteleder. Arbeidet i komiteen ble sluttført høsten 2013 og resulterte i NS 8435.