Frivillige organisasjoner

Frivillige på en matstasjon

Hovedorganisasjonen Virke er stedet der frivillige organisasjoner er organisert.

  • Virke gir nødvendig bistand slik at de fortsatt kan være viktige samfunnsaktører.
  • Virke er en politisk aktør sammen med og for medlemmene.
  • Virke skaper relevante og interessante møtesteder for ideelle aktører og frivillige organisasjoner.

Vi kjenner sektorens særpreg og behov. Mye av arbeidet skjer ved hjelp av frivillige medarbeidere. Det krever en annen måte å lede på når "ansatte" er frivillige.

Lønn er definitivt ikke motivasjonen, og "betalingen" må være en annen. Det krever et ekstra høyt bevissthetsnivå hos ledere i form av rekruttering, oppfølging og tilbakemelding.

Politiske signaler tyder på at stat og kommune vil legge økt vekt på det frivillige engasjementet ved inngåelser av avtaler med frivillige organisasjoner og ideelle aktører.

 

Bredden av frivillige organisasjoner organisert i Virke er stor: barne- og ungdomsorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner, bruker/pasientorganisasjoner, avholdsorganisasjoner, miljøvernorganisasjoner, bistandsorganisasjoner, studieforbund, misjonsorganisasjoner, hjelpeorganisasjoner og kirke/livssynsorganisasjoner er eksempler på grupperinger. Mer enn 200 frivillige organisasjoner er medlemmer i Virke.