Handel | Hovedside

Pakke blir levert på døren

Norsk handel, med sine 370 000 sysselsatte og 200 milliarder kroner i verdiskaping, utgjør en stor og betydningsfull del av norsk økonomi.

Som Virkes største medlemsgruppering med over 14 600 virksomheter er handel et viktig satsingsområde. Som hovedorganisasjon, samler vi norsk varehandel på alle områder - fra faghandelsaktører, dagligvare og rene netthandelsaktører – og det er vi stolte av! Som representant for bredden av norsk handel – er Virke Handel delt inn i ulike bransjeområder.

Norsk handel er samlet i Virke

Norsk handel, med sine 370 000 sysselsatte og 200 milliarder kroner i verdiskaping, utgjør en stor og betydningsfull del av norsk økonomi. Varehandelen er og en viktig bidragsyter til produktivitetsveksten i norsk økonomi – og en sterk bidragsyter til norsk velferd og velstand. Norsk handel spiller også en sentral rolle i forbrukerens hverdag – og jobber hver dag for å skape enda bedre opplevelser gjennom å tilby høy kompetanse, service og imøtekomme kundenes behov for riktige produkter til konkurransedyktige priser.

​Hovedorganisasjonen Virke samler norsk handel Som Virkes største medlemsgruppering med over 14 600 virksomheter er varehandelen et viktig satsingsområde. Som hovedorganisasjon, samler vi norsk handel på alle områder – fra faghandelsaktører, dagligvare og rene netthandelsaktører – og det er vi stolte av! Som representant for bredden av norsk handel – er Virke Handel delt inn i ulike bransjeområder. Mer om hver bransje finner du her:

Les mer

Til informasjon

Fra 1.1 2020 blir flere engroslagre industrivernpliktige

En endring i Forskrift om industrivern trer i kraft fra 1.1.2020 og gjelder for de virksomheter som er i næringskoden (NACE) 46.xxx Agentur- og engroshandel unntatt med motorvogn. Næringskoden og antall sysselsatte (40 eller flere) indikerer om forskriften gjelder for virksomheten. Det er derfor viktig at virksomhetene kontrollerer om deres virksomhet er i riktig næringskode i Enhetsregisteret. Antall ansatte ikke alltid er likt gjennomsnittlig antall sysselsatte. Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) i oppgave å organisere og føre tilsyn med virksomheter som kommer inn under forskrift om industrivern.

Mer informasjon om industrivern og hva det innebærer finner du her

Har du spørsmål ta kontakt med Thor Martin Bjerke

Les mer