Servicehandel-politikk

Servicehandelen er kiosk- og bensinstasjonsforhandlernes bransjeenhet i Virke. Bransjeenheten har nærmere 2500 medlemsbedrifter og omfatter kiosker, bensinstasjoner, bilverksteder samt servicekonsepter tilknyttet næringen. Her finner du siste oppdateringer for Servicehandel.

Bli medlem i Virke

Jeg vil bli medlem

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Siste oppdateringer innen Servicehandel-politikk

 • : KBS bytter navn til Servicehandel

  Endringen gjelder fra 1.1 2020.

 • Hva betyr ny lov om god handelsskikk?

  Regjeringen la fredag frem forslag til lov om god handelsskikk. Kiosker og bensinstasjoner blir omfattet av de nye reglene. Hva betyr loven for deg?

  Les mer her.

 • : Virke KBS deltar på Stortingets høringer om statsbudsjettet

  Virke KBS deltar på flere av Stortingets viktigste høringer om regjeringens forslag til nytt statsbudsjett. Gjennom høringene legger vi til rette for at flere av våre mest sentrale politikere skal forstå mer om verdien av en sterk servicehandelsnæring i Norge.

  Les mer her.

 • : Lansering av Bensinstasjonenes Historie hos Virke

  Museene i Akershus har utgitt en bok som beskriver og oppsummerer viktige sider ved bensinstasjonenes historie. Boken ble lansert hos Virke med et stort antall representanter fra bransjen, pressen og de motorhistoriske miljøene tilstede.

  Gjennom flere år har Museene i Akershus jobbet med å dokumentere viktige sider ved bensinstasjonenes historie. Dette har blitt til en bok med et stort antall bilder og fortellinger om bransjen gjennom de siste hundre år. Boken er skrevet med utgangspunkt i fortellinger om bensinstasjonsnæringen i Akershus, men er representativ også for å beskrive situasjonen og utviklingen nasjonalt.

  Lansering hos Virke

  Boken ble lansert på et vellykket arrangement i Virkes lokaler mandag 14.oktober. Arrangementet ble åpnet ved leder for Virke KBS Iman Winkelman som trakk frem bransjens evne til omstilling i møte med endringer i bilpark, teknologi og forbrukertrender. I tillegg minnet Winkelman tilhørerne om at næringen nå står midt i det grønne skiftet, og at det nok en gang er viktig at myndighetene sørger for gode rammebetingelser som gjør det mulig for næringen å utvikle seg videre til beste for alle som ferdes langs vei.

  Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tommy Skjervold holdt en innledning om hvordan myndighetene ser på bensinstasjonsbransjen, og hvor viktig næringen er for å gi bilistene et godt tilbud.

  Forfatter av boken Kirsten Linde redegjorde for innholdet i boken gjennom en mini-quiz, og benyttet også anledningen til å takke alle fra bensinstasjonsbransjen som har bidratt til å gjøre boken mulig.

  Stort oppmøte

  Boken har fått stor oppmerksomhet i flere miljøer, og både representanter for bensinstasjonsbransjen og de motorhistoriske miljøene var godt representert på lanseringen. I tillegg deltok flere medier på lanseringen, og 15.oktober var det eget innslag om boken på God Morgen Norge (TV2). Her var både forfatter av boken Kirsten Linde og leder for Virke KBS Iman Winkelman i studio for å snakke om bransjens fortid og framtid.

  Les mer om boken her

 • : Ny handlingsplan fra regjeringen: Infrastruktur for alternative drivstoffer i transport

  Regjeringen har denne uken lagt frem en ny handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoffer i transport. Planen er viktig for en samlet bensinstasjonsnæring ettersom den beskriver hvordan man ønsker å legge bedre til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet.

  Les mer her

 • : Kampen for like spilleregler fortsetter!

  Helsedirektoratet har i brev til Virke KBS bekreftet at flere av nettbutikkene som tilbyr snus/tobakk bryter Tobakkskadelovens tydelige bestemmelser. Forrige fredag innrømmet også en av aktørene det samme på direktesendt radio. Hvorfor er kampen for like spilleregler i tobakksmarkedet så viktig for Virke KBS?  

  Les mer her

Kontaktperson