Kampen om like spilleregler fortsetter

Helsedirektoratet har i brev til Virke KBS bekreftet at flere av nettbutikkene som tilbyr snus/tobakk bryter Tobakkskadelovens tydelige bestemmelser. Forrige fredag innrømmet også en av aktørene det samme på direktesendt radio. Hvorfor er kampen for like spilleregler i tobakksmarkedet så viktig for Virke KBS?

De siste månedene har Virke KBS engasjert seg i konkurransesituasjonen i markedet for snus/tobakk. Bakgrunnen for arbeidet med denne saken er innspill fra flere medlemmer som reagerer på at nettbutikkene som tilbyr snus/tobakk ikke forholder seg til de samme spillereglene som KBS-næringen og dagligvarebutikkene. Man har identifisert svakheter i nettbutikkenes praksis hva angår:

  • Måten alderskontroll i forbindelse med kjøp gjennomføres på
  • Måten nettbutikkene opererer på med hensyn til prisavslag ved volum
  • Måten nettbutikkene markedsfører seg og sine produkter på

På forespørsel fra Virke KBS har Helsedirektoratet vurdert nettbutikkenes praksis. I sin vurdering skriver Helsedirektoratet at flere av aktørene bryter dagens strenge regelverk i tobakkskadeloven når det gjelder forbud mot markedsføring og forbudet mot å gi rabatt. Dette blant annet i forlengelsen av at nettbutikkene kjøper søkeord og annonser for tobakk på Google.

Innrømmer lovbrudd på direktesendt radio/tv

Forrige fredag ble Virke KBS v/leder Iman Winkelman utfordret til debatt om temaet av NRK Dagsnytt 18. På direkte spørsmål fra programleder innrømmet Markus Lindblad som representerer Snusbolaget at de ikke forholder seg til regelverket som gjelder for tobakk i Norge.

Vi finner det oppsiktsvekkende at enkelte aktører tar seg til rette i det norske markedet uten å forholde seg til Tobakkskadelovens bestemmelser. Dette medfører en uheldig og utilsiktet konkurransevridning som går utover konkurranseevnen til servicehandelen og dagligvarenæringen. I tillegg vil forbrukerne over tid tape på situasjonen ved at konkurransen blir svakere enn den ellers ville blitt.

Vi fortsetter kampen!

Virke KBS er svært fornøyd med at Stortinget i forbindelse med behandlingen av folkehelsemeldingen denne våren omtaler saken rundt like spilleregler i markedet for snus/tobakk. I en merknad som nylig ble frigitt heter det blant annet:  

Representantene fra AP, SP og SV mener at alle aktører i tobakksmarkedet må forholde seg til det samme regelverket når det gjelder rabattmuligheter, markedsføringsforbud og alderskontroll. Disse medlemmer mener regjeringen må vurdere å styrke kontrollen med at markedsføringsforbudet og forbudet mot spesiell rabatt i tobakksskadeloven overholdes.

Vi vil bruke merknaden for å legge ytterligere press på at Helsedirektoratet følger opp sin rolle som tilsynsmyndighet og sørger for å reagere mot aktører som ikke forholder seg til regelverket som gjelder på tobakksområdet.

Se debatten fra fredag 14.juni på NRK Dagsnytt 18, mellom KBS-leder Iman Winkelman og Markus Lindblad, kommunikasjonssjef i snuslageret.no