Siste oppdateringer innen Servicehandel-politikk

 • : Ber kommunene legge til rette for at flere innbyggere kan vaske bilen mer miljøvennlig

  En befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra interesseorganisasjonen Norsk Vann viser at et stort flertall av nordmenn ønsker å ta bedre miljøvalg når de vasker bilen. Bedre informasjon fra kommunene er viktig for å unngå at oljeholdig avløpsvann og andre miljøgifter havner på avveie når man vasker bilen.

  Analyseinstituttet Sentio har på oppdrag fra Norsk Vann gjennomført en befolkningsundersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til bilvask og miljø. Undersøkelsen viser at 6 av 10 ikke vet at bilvask hos godkjente bilvaskeanlegg medfører en forsvarlig behandling av vaskevannet, i motsetning til ved hjemmevask eller vask hos et bilvaskeanlegg som ikke er godkjent. Med godkjente vaskeanlegg menes anlegg som har gyldig utslippstillatelse og gyldig serviceavtale.

  − Bilvask kan medføre utslipp av kjemikalier og tungmetaller. Når vi vasker bilen vår på plasser uten rensesystem for dette står vi i fare for å forurense nærmiljøet vårt. Derfor utfordrer vi norske kommuner til å ta tak i denne utfordringen. Lykkes vi med å få flere innbyggere til å velge godkjente vaskehaller, reduserer vi risikoen for at oljeholdig avløpsvann og andre miljøgifter havner i naturen, sier Arne Haarr, rådgiver i Norsk Vann, den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen.

  Undersøkelsen viser at 53 prosent av de spurte ikke har kjennskap til at hjemmevask av bil medfører utslipp av farlige stoffer. Virke Servicehandel representerer landets bensinstasjoner som har bilvask som en viktig del av sitt tjenestetilbud. Leder i Virke Servicehandel Iman Winkelman ber norske kommuner legge til rette for at flere innbyggere kan ta bedre miljøvalg når de skal vaske bilen

  − I Sverige oppfordrer mange kommuner sine innbyggere til å vaske bilen i godkjente vaskeanlegg for å unngå at bilvask skal være en lokal miljøbombe. Vi håper også norske kommuner vil bruke egne informasjonskanaler til å i minne innbyggerne om viktigheten av å velge godkjente vaskehaller ved vask av bil, sier Winkelman.

  Winkelman mener norske kommuner kan lære av informasjonstiltakene Trondheim2030, Bergen og Lillestrøm har gjennomført. De har lagt ut informasjon på sine egne nettsider om hvordan vask av bilen ved en godkjent vaskehall, i stedet for hjemme på gårdsplassen eller hos useriøse aktører, bidrar til å redusere faren for at miljøgifter havner på avveie.

  Store mengder olje og tungmetaller
  Hvert år vaskes flere millioner kjøretøy i Norge. Bilvask kan være en miljøbombe når det skjer utenfor godkjente vaskehaller. Det er blant annet påvist at veistøvet som fester seg på biler kan inneholde tungmetaller. Avløpsvann fra bilvask er også ofte oljeholdig. Enkelte vaskemidler er lite skånsomme og inneholder miljøgifter. Havner utslippene fra bilvask rett i naturen, handler det i realiteten om tonnevis med olje og tungmetaller på avveie. Mer enn annenhver spurte (58 prosent) er villig til å endre valg av sted eller måte å vaske bilen på dersom blir gjort oppmerksom på at det finnes andre mer miljøvennlige steder eller måter å få ren bil.

  − Innbyggerne har lav kjennskap til miljøutfordringene ved å vaske bilen utenfor godkjente vaskeanlegg. Samtidig vil mange gjerne ta riktige miljøvalg. Lykkes vi med å få flere innbyggere til å velge godkjente vaskehaller, reduserer vi risikoen for at oljeholdig avløpsvann og andre miljøgifter havner i naturen, sier rådgiver i Norsk Vann Arne Haarr.

 • : KBS bytter navn til Servicehandel

  Endringen gjelder fra 1.1 2020.

 • Hva betyr ny lov om god handelsskikk?

  Regjeringen la fredag frem forslag til lov om god handelsskikk. Kiosker og bensinstasjoner blir omfattet av de nye reglene. Hva betyr loven for deg?

  Les mer her.

 • : Virke KBS deltar på Stortingets høringer om statsbudsjettet

  Virke KBS deltar på flere av Stortingets viktigste høringer om regjeringens forslag til nytt statsbudsjett. Gjennom høringene legger vi til rette for at flere av våre mest sentrale politikere skal forstå mer om verdien av en sterk servicehandelsnæring i Norge.

  Les mer her.

 • : Lansering av Bensinstasjonenes Historie hos Virke

  Museene i Akershus har utgitt en bok som beskriver og oppsummerer viktige sider ved bensinstasjonenes historie. Boken ble lansert hos Virke med et stort antall representanter fra bransjen, pressen og de motorhistoriske miljøene tilstede.

  Gjennom flere år har Museene i Akershus jobbet med å dokumentere viktige sider ved bensinstasjonenes historie. Dette har blitt til en bok med et stort antall bilder og fortellinger om bransjen gjennom de siste hundre år. Boken er skrevet med utgangspunkt i fortellinger om bensinstasjonsnæringen i Akershus, men er representativ også for å beskrive situasjonen og utviklingen nasjonalt.

  Lansering hos Virke

  Boken ble lansert på et vellykket arrangement i Virkes lokaler mandag 14.oktober. Arrangementet ble åpnet ved leder for Virke KBS Iman Winkelman som trakk frem bransjens evne til omstilling i møte med endringer i bilpark, teknologi og forbrukertrender. I tillegg minnet Winkelman tilhørerne om at næringen nå står midt i det grønne skiftet, og at det nok en gang er viktig at myndighetene sørger for gode rammebetingelser som gjør det mulig for næringen å utvikle seg videre til beste for alle som ferdes langs vei.

  Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tommy Skjervold holdt en innledning om hvordan myndighetene ser på bensinstasjonsbransjen, og hvor viktig næringen er for å gi bilistene et godt tilbud.

  Forfatter av boken Kirsten Linde redegjorde for innholdet i boken gjennom en mini-quiz, og benyttet også anledningen til å takke alle fra bensinstasjonsbransjen som har bidratt til å gjøre boken mulig.

  Stort oppmøte

  Boken har fått stor oppmerksomhet i flere miljøer, og både representanter for bensinstasjonsbransjen og de motorhistoriske miljøene var godt representert på lanseringen. I tillegg deltok flere medier på lanseringen, og 15.oktober var det eget innslag om boken på God Morgen Norge (TV2). Her var både forfatter av boken Kirsten Linde og leder for Virke KBS Iman Winkelman i studio for å snakke om bransjens fortid og framtid.

  Les mer om boken her

 • : Ny handlingsplan fra regjeringen: Infrastruktur for alternative drivstoffer i transport

  Regjeringen har denne uken lagt frem en ny handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoffer i transport. Planen er viktig for en samlet bensinstasjonsnæring ettersom den beskriver hvordan man ønsker å legge bedre til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet.

  Les mer her

 • : Kampen for like spilleregler fortsetter!

  Helsedirektoratet har i brev til Virke KBS bekreftet at flere av nettbutikkene som tilbyr snus/tobakk bryter Tobakkskadelovens tydelige bestemmelser. Forrige fredag innrømmet også en av aktørene det samme på direktesendt radio. Hvorfor er kampen for like spilleregler i tobakksmarkedet så viktig for Virke KBS?  

  Les mer her