Bytterett - har forbrukeren rett til å bytte varer?

Publisert:

Den klare hovedregelen etter norsk rett er at forbrukeren ikke har rett til å kreve å bytte varer. Dette gjelder uavhengig av om varen er kjøpt på salg eller til full pris, uavhengig av type vare (badetøy eller hodelykt) og uavhengig av når varen er kjøpt (før jul eller etter jul). En avtale er rett og slett en avtale, også for forbrukeren: Kjøpt er kjøpt og spist er spist.

Dersom forbrukeren skal ha bytterett må bytteretten følge av konkret avtale med butikken hvor varen er kjøpt. En slik avtale kan enten inngås direkte mellom kjøper og selger i forbindelse med kjøpet, eller den kan følge av generelle løfter om bytterett fra butikken. Flere større kjeder har slike generelle løfter om bytterett. I hvilken grad forbrukeren har bytterett i disse tilfellene, avhenger ene og alene av hvordan løftet fra butikken er å forstå. Forbrukeren har bevisbyrden for å bevise om og i hvilken utstrekning forbrukeren og butikken har avtalt bytterett.

Forbrukerrådet har tidligere antydet at butikkenes praksis med å tillate forbrukeren å bytte, har etablert en sedvanerett som gir forbrukeren rett til å bytte uavhengig av hva som måtte stå i forbrukerkjøpsloven eller i avtalen mellom forbrukeren og butikken. Forbrukerrådets antydning er feil, og forbrukerrådet har gått tilbake på dette. Det eksisterer ingen sedvane som gir forbrukeren rett til å bytte varer.

Forbrukere som handler ordinære varer på nett, har rett til å gå tilbake på kjøpet i tråd med angrerettlovens regler i 14 dager etter å ha mottatt varen. Disse reglene gjelder imidlertid ikke ved kjøp i butikk, men bare ved nett- eller fjernsalg. Angrerettloven gjelder ikke for bestilling over telefon, e-post el. der butikken ikke har en organisert ordning for salg gjennom disse kanalene, selv om salget skjer uten at kunden er tilstede i butikken. Angreretten gjelder bare for varer og tjenester som omfattes av angrerettloven. Pakkereiser og varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner eller har fått et tydelig personlig preg, omfattes f.eks. ikke av angrerettloven. Dersom forbrukeren benytter seg av angreretten, skal forbrukeren dekke kostnaden med å returnere varen, med mindre selger har påtatt seg returkostnaden eller unnlatt å opplyse forbrukeren om at forbrukeren må betale returkostnaden.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med forretningsadvokatene i Virke dersom dere trenger rådgivning innen forbrukerkjøp og kjøp.