Frihandelsavtale mellom Norge og UK

Norge og UK er enige om en frihandelsavtale. Avtalen sikrer tollfrihet for varer, tjenestehandel og digital handel på samme måte som avtalen mellom UK og EU. PÅ tjenesteområdet går avtalen noe lengre enn avtalen EU-UK, ved gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og standarder. Norske bedrifter kan delta i offentlige anskaffelser i UK og britiske i Norge. Avtalen er den mest omfattende frihandelsavtale Norge har inngått med noe annet land. Det er naturlig i og med at UK er Norges viktigste handelspartner etter EU.

En frihandelsavtale er imidlertid ikke så omfattende som EØS-avtalen. Forskjellen i dag er først og fremst på tjenesteområdet. Mens det i EØS i utgangspunktet er fri flyt av tjenester, er det nå sektorregler som kan begrense tjenestehandelen mellom Norge og UK. Det vil også være utfordringer på på mat-/veterinærområdet, der frihandelsavtalen ikke fullt erstatter EØS-regelverket. I fremtiden kan forskjellene bli større fordi frihandelsavtalen er statisk, dvs at den ikke tar høyde for regelendringer, f.eks på miljøområdet og det digitale området. EØS-atvalen er dynamisk. Det sikrer f.eks like miljøstandarder og reguleringer i Norge/EØS og EU over tid.

Avtalen behandles i Stortinget før sommeren og kan tre i kraft 1. august dersom Stortinget gir sitt samtykke. Det er det grunn til å tro at Stortinget gjør.