Search Results here!

Moms og skatt ved netthandel

På denne siden finner du informasjon om nye regler fra EU når det gjelder moms og skatt ved netthandel.

Beskatning av digitale selskaper

OECD har utarbeidet et forslag til en langsiktig internasjonal løsning for beskatning av digitale selskaper. Reglene gjelder skattemessig tilknytning til markeder uten fysisk tilstedeværelse og omfordeling av rett til å skattlegge deler av store flernasjonale selskapers inntekt.

De nye reglene skal bidra til å begrense mulighetene for overskuddsflytting til land med lav eller ingen selskapsskatt.

Forslaget ble presentert den 10. oktober 2019 og har foreløpig bred tilslutning i OECD, men det må forhandles før de nye skattereglene skal være klare i løpet av 2020.

Forslaget vil få særlig betydning for flernasjonale digitale selskapers markedsføring og salg direkte mot forbrukere. De nye reglene er viktige for å få til like konkurransevilkår mellom nasjonale og flernasjonale selskaper i enkeltland, bl.a i Norge. Derfor mener Virke det er viktig å støtte OECD-prosessen og å få på plass de nye reglene så snart som mulig.

Moms for online plattformer utenfor EU

EUs økonomi- og finansministre er enige om hvordan online plattformer utenfor EU må kreve inn merverdiavgift når de selger til EU-borgere. Mva-reformen ved netthandel, som også Norge tilpasser seg, skal være på plass i alle medlemsland innen utgangen av 2020.

Dette innbærer at alle selskaper som selger varer og tjenester til EU-borgere mva-registrere seg til minst ett EU-land og kreve inn mva fra første krone.

EU-ministrene er imidlertid ikke enige om skatt på digitale tjenester. Det ser dermed ikke ut til å bli noe av digital skatt på EU-plan, men flere land, bl.a Tyskland og Frankrike, innfører nasjonale varianter av skatt på bla digitale selskapers annonseinntekter, i påvente av en omforent løsning i regi av OECD.