PSD 2 - EUs reviderte betalingstjenestedirektiv

Bestemmelser som gjennomfører EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (direktiv 2015/2366, PSD 2) i norsk rett trer i kraft 14. september 2019. Gjennomføringen medfører endringer i flere lover og forskrifter som gjelder for banker, kredittforetak, betalingsforetak, e-pengeforetak, opplysningsfullmektiger og meldepliktige betalingstjenestevirksomheter.

Siste nytt om betalingstjenestedirektivet – PSD 2

 • : Utsettelse av krav om sterk kundeautentisering i PSD2

  Fristen for ikrafttredelse av EUs betalingstjenestedirektiv (PSD2) og krav om sterk kundeautentisering (SKA) i EU/EØS er 14. september. For å unngå negative konsekvenser for brukerne, kan de benytte en avgrenset tid etter 14. september 2019 for å ferdigstille og implementere SKA for betalinger med kort på Internett. Dette må avtales med Finanstilsynet

  I et brev til Finanstilsynet ber vi om at en utsettelse av innføringen av SKA for korttransaksjoner bør samordnes på EU-nivå slik at rammebetingelsene er like i hele det europeiske markedet. Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) vil senere i år publisere en dato for når SKA skal være implementert. Vi og våre søsterorganisasjoner i Europa har bedt Kommisjonen og EBA om å lage et veikart med retningslinjer og milepæler for å sikre en rask, effektiv og ensartet implementering av SKA. Mer informasjon om iverksettelse av PSD 2 i Norge finner du her

 • : Portabilitetsforordningen gjelder i Norge fra 1.august 2019

  Reglene gjelder grensekryssende bruk av nettbaserte innholdstjenester i det indre marked. Det betyr at norske borgere kan bruke innholdstjenester, for eksempel abonnementstjenester som Netflix, fritt i andre EU/EØS-land, og tilsvarende kan andre EU/EØS-borgere bruke tjenestene i Norge. Tjenesteleverandører kan ikke blokkere slike tjenester geografisk i det indre marked. Se informasjon om iverksettelse her 

 • : Betalingstjenestedirektivet – PSD 2 ble vedtatt av regjeringene i EØS (EØS-komiteen)

  Reglene gjelder for betalingstjenester i det indre marked (EU/EØS), og gjør det mulig for nye betalingsmidler, som Vipps, Amazon Pay og andre mobil- og nettbaserte betalingstjenester, å nå et større marked. Målet er å øke effektiviteten i betalingssystemet og føre til større valgfrihet for forbrukere. De viktigste elementene i direktivet er iverksatt i Norge fra 1. april gjennom finansforetaksloven. Regjeringen iverksetter for øvrig direktivet, som er et fullharmoniseringsdirektiv med begrensede muligheter til nasjonale avvik, høsten 2019.