Search Results here!

Regulering av online salgsplattformer

På denne siden finner du informasjon om nye reguleringer av online salgsplattformer, og hvordan de vil påvirke norske handelsbedrifter.

Hva er online plattformer?

Online plattformer er tjenester som gjør det mulig for bedrifter å tilby varer eller tjenester til forbrukere, som skal gjøre det lettere å gjennomføre direkte transaksjoner mellom bedriftene og forbrukere.

De leveres til bedriftene gjennom kontraktsforhold mellom plattformleverandøren og bedrifter som tilbyr varer eller tjenester.

Eksempler på online plattformer er Amazon, finn.no, Zalando og Wish.

Reguleringen "plattform-til-bedrift"

Reguleringen er et regelverk som skal hjelpe bedrifter som bruker online salgsplattformer og online formidlingstjenester, og omfatter blant annet vilkår for hvordan online plattformer rangerer produkter og tjenester fra bedrifter som bruker plattformene.

I April 2020 vil EU-kommisjonen publisere retningslinjer for rangering. Selve regelsettet gjelder i EU fra 12. juli 2020. Denne reguleringen er EØS-relevant og vil innføres i Norge. Tidsplan for EØS-vedtak og iverksettelse av reglene i Norge er ikke fastsatt.  Trolig vil det skje etter sommeren 2020.

Reguleringen (EU Regulation EU 2019/1150) har som mål å sikre en rettferdig og gjennomsiktig behandling av bedrifter som bruker online plattformer, og gi dem mer effektive muligheter for oppreisning ved problemer, og skaper et forutsigbart og innovasjonsvennlig regelverk for online plattformer i EU.

Ny digital lovregulering av plattformer i 2020

EU-Kommisjonen vil mot slutten av året legge frem forslag om online salgsplattformers og -formidlingstjenesters ansvar for varer, tjenester og ytringer som formidles på plattformene.

Lovreguleringen, Digital Services Act, vil også omfatte en oppdatering av e-handelsdirektivet. Kommisjonen har startet en konsultasjonsprosess, som vil pågå våren 2020.

Virke og de nordiske handelsorganisasjonene har levert innspill om å ansvarliggjøre online salgsplattformer utenfor EU, særlig i Kina, med hensyn til EUs krav til produktsikkerhet, helse, miljø og forbrukerrettigheter.