WTO og handelsavtaler

Denne siden gir deg informasjon om nye bilaterale handelsavtaler, WTO og bilaterale avtaler mellom handelsorganisasjoner. Slike avtaler gjør det enklere og ofte billigere for norske handelsbedrifter å importere varer fra de gjeldende landene.

Ny handelsavtale med Sør-Amerika

28. juni 2019: Norge og de andre EFTA-landene har fremforhandlet en frihandelsavtale med Mercosur-landene i Sør-Amerika. Avtalen gir norske bedrifter bedre adgang til å investere i de sør-amerikanske landene. Toll- og andre handelsbarrierer, på bla annet fisk- og landbruksvarer, reduseres. Avtalen inneholder også et bærekraftkapittel som blant annet forplikter Brasil til å bevare regnskogen. Den brasilianske presidentens motstand mot å samarbeide med det internasjonale samfunn om å slukke brannene i Amazonas og beskytte regnskogen, kan få konsekvenser for opprettholdelse av Mercosur-avtalen. Det kan også komme direkte reaksjoner overfor Brasil fra EU-landene – noe også Norge vil kunne slutte seg til.

WTO-forhandlinger om e-handel

2019-2020: Norge deltar, sammen med 81 land, i forhandlinger om e-handel i Verdens handelsorganisasjon, WTO. Målsettingen er å fjerne barrierer for e-handel og fremme trygg e-handel globalt. Temaene er e-kontrakter, e-signaturer, tollbehandling, forbrukervern, dataflyt, personvern m.m.

Det har pågått flere forhandlingsmøter i 2019, men fremdriften videre er uklar. Ved årsskiftet bærer forhandlingsklimaet i WTO preg av handelskrigen mellom USA og Kina og at WTOs tvisteløsningsmekanisme er ute av funksjon.

Les mer om e-handelsforhandlingene på regjeringens nettsider her.