Search Results here!

WTO og handelsavtaler

Denne siden gir deg informasjon om nye bilaterale handelsavtaler, WTO og bilaterale avtaler mellom handelsorganisasjoner. Slike avtaler gjør det enklere og ofte billigere for norske handelsbedrifter å importere varer fra de gjeldende landene.

Ny handelsavtale med Sør-Amerika

28. juni 2019: Norge og de andre EFTA-landene har fremforhandlet en frihandelsavtale med Mercosur-landene i Sør-Amerika. Avtalen gir norske bedrifter bedre adgang til å investere i de sør-amerikanske landene. Toll- og andre handelsbarrierer, på bla annet fisk- og landbruksvarer, reduseres. Avtalen inneholder også et bærekraftkapittel som blant annet forplikter Brasil til å bevare regnskogen. Den brasilianske presidentens motstand mot å samarbeide med det internasjonale samfunn om å slukke brannene i Amazonas og beskytte regnskogen, kan få konsekvenser for opprettholdelse av Mercosur-avtalen. Det kan også komme direkte reaksjoner overfor Brasil fra EU-landene – noe også Norge vil kunne slutte seg til.

WTO-forhandlinger om e-handel

2019-2020: Norge deltar, sammen med 81 land, i forhandlinger om e-handel i Verdens handelsorganisasjon, WTO. Målsettingen er å fjerne barrierer for e-handel og fremme trygg e-handel globalt. Temaene er e-kontrakter, e-signaturer, tollbehandling, forbrukervern, dataflyt, personvern m.m.

Det har pågått flere forhandlingsmøter i 2019, men fremdriften videre er uklar. Ved årsskiftet bærer forhandlingsklimaet i WTO preg av handelskrigen mellom USA og Kina og at WTOs tvisteløsningsmekanisme er ute av funksjon.

Les mer om e-handelsforhandlingene på regjeringens nettsider her.