Fem trender fra verdens største retailmesse

Virke har vært i New York for å ta pulsen på utviklingen innen global retail. Her er fem utviklingstrekk som blir viktige i 2020.

1. Alt handler om opplevelser – Online til offline

Shopping er langt mer enn et kjøp, det er en opplevelse, og for å skille seg ut må virksomhetene tilby noe mer enn rene transaksjoner. Den som klarer å lage en kundeopplevelse som er unik, vil lykkes. Teknologi kan være en muliggjører, men det holder ikke med teknologi i seg selv. Det er hvordan virksomhetene bruker teknologien som avgjør om de lykkes. Ofte kan det handle om at varer og tjenestetilbud virker sammen. Butikker som har suksess, kombinerer digital butikk, varer og opplevelser. Og disse opplevelsene er merkevaren.

90 prosent av dem som handler i butikk, har sjekket varen online første, viser amerikanske tall. Du kan bestille kaffen med en app, så den står klar til deg på kafeen. Du kan se kaffebønnene bli brent direkte i butikken, eller du kan prøvesitte sofaen i møbelbutikken med en forfriskning i hånden. Virksomhetene må skape helt spesielle shoppingøyeblikk i kundenes hverdag. Denne trenden er ikke ny i år, men den er økende og utmerker seg. De store aktørene, som Starbucks og IKEA bruker teknologi for å frigjøre kapasitet hos menneskene i organisasjonen, slik at de kan bruke mer tid og oppmerksomhet på relasjonen til kundene.

2. Det må være superenkelt å kjøpe på nett og hente i butikk

Det å handle på nett og hente i butikk er en kraftig økende trend, men da må butikkene også legge til rette for det. Virksomhetene som er best på dette har egne henteskranker nærmest inngangen, som er godt merket. Kundene vil ikke bruke lang tid på å lete rundt i butikken etter hentepunktet.

En analyse fra Google viser at i 2016 handlet 24 prosent av de amerikanske kundene på nett for så å plukke opp i butikk. Google anslår at dette tallet vil vokse til 90 prosent innen 2024. Det er også et sterkt fokus på å få varen raskt. Google har lansert «pick up today» som en salgsfane for sine shoppingannonsører. Dette er spesielt relevant for det norske markedet hvor rask distribusjon blir stadig viktigere.

3. Kina leder an i den digitale utviklingen

Kina leder an i den digitale utviklingen av retail. De store merkene drar til Kina og tester markedet, i tett interaksjon med brukerne. Lærdommen fra det kinesiske markedet tar de med seg tilbake til andre markeder som USA og Europa. I fjor omsatte Alibabas shoppingfestival Singles Day, for over 38 milliarder dollar, som er dobbelt så mye som Black Friday og Cyber Monday til sammen. Kina er også lang framme i å bruke i sømløse transaksjoner. Et eksempel er betaling med ansiktsgjenkjenning – som nå også kommer med skjønnhetsfilter for å få flere til å ville bruke løsningen. Utviklingen går veldig fort, så fort at refleksjonen rundt personvern og forbrukerrettigheter blir stående igjen på perrongen.

For selv om tempoet i Kina er lynraskt, så har vi noen fortrinn i Norden. Samarbeidet mellom forbruker og virksomhetene er preget av høy tillit, og dermed ligger forholdene godt til rette for å teste løsninger som kan drive retail fremover. Mitt ønske er at norske retailere tør å utfordre på noen nisjer og satse globalt.

4. Teknologien gjør det enklere å vise produkter digitalt

Utvidet virkelighet, eller AR, er en stadig mer moden teknologi, og vil kunne brukes til å berike kjøpsopplevelsen. Om det foreløpig kan erstatte deler av den fysiske kjøpsopplevelsen er ikke sikkert, men det er en voksende trend i takt med økt datakraft og rimeligere og bedre teknologi.  Flere store merker tester ut løsninger som hjelper kundene med å handle, for eksempel ved å scanne og kle opp kundene digitalt. Her er markedet for gründere også i vekst.

På retailmessen var det flere startups og gründere som viste fram sine AR-løsninger, en av dem er Wanna Kicks som har lansert den første prøveappen for joggesko. Du sveiper enkelt gjennom flere merker og farger mens du ser hvordan skoene vil passe for deg.

5. Bærekraft er fortsatt ikke på radaren

Bærekraft og FNs bærekraftsmål var nesten helt fraværende blant utstillerne og foredragsholderne på messen, og de få gangene klima og bærekraft var tema ble diskusjonene holdt i de små salene. Det er urovekkende og litt overraskende.

Europa og USA er i ferd med å utvikle seg i to forskjellige retninger når det gjelder bærekraft. Mens Europa setter klimamål i tråd med Paris-avtalen og lager handlingsplaner for sirkulær økonomi, var dette knapt tema i New York. Men også amerikanske forbrukere lar høre fra seg. Flere svarer at de vil ha informasjon om bærekraft når de handler et produkt, og særlig etterlyses det på nettet. Flere svarer at de er villige til å betale mer for et bærekraftig produkt.

I rapporten «Meet the 2020 consumers driving change» fra IBM, som ble presentert på konferansen, kommer det frem at nær seks av ti forbrukere er villig til å forandre sitt handlemønster for å redusere klimaavtrykket. Rapporten konkluderer også med at virksomheter som ikke tilpasser seg denne trenden, løper en stor risiko for tap av omdømme og inntekt.

Her vil nok amerikanske handelsbedrifter snart kjenne sin besøkelsestid. Og når amerikanerne har bestemt seg, så skjer ting fort. Mens USA og Kina leder an teknologisk, er Europa likevel i ferd med å få et betydelig forsprang i bærekraftomstillingen. Det bør vi utnytte. Vi i Virke vil bruke vårt internasjonale nettverk til å fremme dette enda tydeligere på agendaen i år.