Alt om grensehandel

Grensehandelen stiger jevnlig, og går direkte utover norske arbeidsplasser. Virke jobber for et likere avgiftsnivå mellom Norge og våre naboland.

Hva fører grensehandel til?

Grensehandelen går ut over hele norsk matverdikjede; fra bønder, til matprodusenter og butikker. Dette går direkte ut over norske arbeidsplasser, i tillegg til at staten mister inntektene fra avgifter på varene som kjøpes.

Virke jobber for en harmonisering av avgiftsnivået mellom Norge og våre naboland, og en avvikling av konkurransevridende avgifter som grunnavgift på engangsemballasje. Vi jobber i tillegg for like konkurransevilkår for norske og utenlandske nettaktører.

Det er behov for en gjennomgang av rammevilkår og avgifter som kan redusere grensehandelen.