Hva er Handelens Miljøfond og hva betyr det for min bedrift?

Regjeringen og næringslivsorganisasjonene Dagligvarehandelens Miljøforum, NHO Handel og Hovedorganisasjonen Virke, sammen med de største dagligvareaktørene ble i oktober i 2017 enige om at norsk næringsliv kan oppfylle EUs «plastposedirektiv» gjennom Handelens Miljøfond, i stedet for at det innføres en statlig avgift på bæreposene.

Handelens Miljøfond (HMF) vil legge på 50 øre per plastpose som igjen vil øremerkes til miljøtiltak.

Transparent dugnad

Under frokostseminaret forsikret styreleder Peter Sundt at utviklingen av fondet vil fortsette i et stødig tempo, for å sikre HMFs oppgave som en langsiktig bidragsyter i arbeidet med å redusere miljøproblemer knyttet til plast. Både marint og på land, både nasjonalt og internasjonalt.

Både Sundt og daglig leder, Eirik Oland, understreket at HMF er et fond som skal være åpent og transparent. Det skal være synlig hvor alle midlene går. Virke og NHO Service og Handel rettet videre en klar appell til sine medlemmer som var tilstede der de oppfordret alle til å delta i denne dugnaden og samarbeide for en sirkulær økonomi.

Hvordan skal midlene brukes?

Handelens Miljøfond har engasjert eksperter som bistår med råd for hvordan midlene skal anvendes. Midlene vil kunne brukes til å blant annet:

  • Etablere operative og kvalifiserte ryddeteam
  • Identifisere og rydde de viktigste rekvikene i aktuelle fylker
  • Identifisere og rense aktuelle og store vassdrag eller elvemunninger
  • Etablere plastinnsamling der folk ferde
  • Handlingsutløsende flerårig plastkampanje
  • Internasjonalt prosjekt hvor man går inn i et fond sammen med andre

Felles løsning på felles utfordring

Oland var også tydelig på at miljøutfordringene vi står overfor i dag er et resultat av gamle og nye synder hvor ingen er uskyldige.

- Dette er alles problem, derfor finner vi en felles løsning. Signering av avtale betyr at man er del av noe større, rett og slett. Man må gjerne bruke merket og vise til medlemskapet, men det er miljøet som er ledestjernen.

NorgeGruppens, Halvard Hauer, var også tilstede og oppfordret alle til å delta.

- Handelens Miljøfond er en unik mulighet til å redusere et stort miljøproblem, samtidig som vi kan se at bransjesamarbeid fungerer i praksis.

Les mer om Handelens Miljøfond her