Julehandelen

Hvordan blir årets siste måned for handelsnæringen? Hvor mye penger kommer nordmenn til å bruke, og hvor mye reiser vi? Her finner du prognoser for julehandelen, analyser for ulike bransjer og løpende oppdateringer.

Når kommer prognosene?

Virke lanserer hvert år løpende prognoser og tall på nordmenns julehandelsvaner. Estimatene er blant annet fordelt på snittforbruk per person, fordeling på fylke, bransje og kategori.

Siste oppdatering

 • : Nedgang i desember, men julehandelen går opp

  Omsetningen på kjøpesentrene gikk ned med 2,5 prosent i desember. Den sterke handelen under Black Week i november tilskrives mye av skylden. Om man sammenligner de tre siste ukene i november og desember i 2019 med 2018 økte julehandelen med 1,2 prosent.

  Se pressemeldingen her

 • : 36,9 prosent økning i julehandelen

  Omsetningen i uke 50 var 36,9 prosent høyere enn i uke 49. Likevel er veksten fra uke 49 til 50 mindre enn forventet. Selv med en økning på 36,9 prosent fra forrige uke, har omsetningene gått ned 6,3 prosent sammenlignet med uke 50 i fjor. De siste fem ukene har omsetningen vært 1,2 prosent lavere enn i 2018.

  Se pressemeldingen her

  Vekst innen klær, sko og veskehandel

  Klær- sko og vesker var kategoriene som kom best ut av uke 50, med en vekst på 63 prosent fra forrige uke. I spesialbutikkene økte omsetningen med 47 prosent, og for butikkene innen hus og hjem økte omsetningen med 30 prosent. Lavest vekst fra forrige uke hadde kategoriene mat og drikke, med en omsetningsvekst på 21 prosent.

  Omsetningen i uke 50 var 10,2 prosent høyere enn i Black Week i uke 48. Inntil resultatet av julehandelen 2019 foreligger har det vært den største uken omsetningsmessig.

  Nedgang fra 2018

  I uke 50 falt omsetningen i alle landsdeler sammenlignet med i fjor. Minst nedgang var det på Sørlandet der omsetningen i gikk ned med 3,5 prosent. På Vestlandet og i Nord-Norge falt omsetningen med rundt 5 prosent, mens Trøndelag og Østlandet opplevde en nedgang på 7,3 prosent sammenlignet med 2018.

  Ved utgangen av uke 50 var det ni handledager igjen til julaften mot 8 i fjor. Omsetningsmessig vil uke 51 bli den klart største i desember. Trolig vil handelen øke med 25-30 prosent fra uke 50 til uke 51.

  Analysen baserer seg på omsetningstall fra 190 kjøpesentre. Dette kan være en indikasjon på at det er netthandelen som sitter igjen med den største veksten fra årets julehandel.

  Omsetningsendring per bransje

  Kategori

  Omsetningsendring uke 49 - 50 2019

  Omsetningsendring uke 46-50 2018-2019

  Mat og drikke

   21 prosent

   -0,1 prosent

  Klær, sko og vesker

   63 prosent

   -5,9 prosent

  Spesialbutikker

   47 prosent

   -3,5 prosent

  Hus og hjem

   30 prosent

   2,8 prosent

  Kjøpesentrene totalt (inkludert serveringssteder, service- og tjenesteytende virksomheter)

   36,9 prosent

  -1,2 prosent

  Omsetningsendring per landsdel

  Landsdel

  Omsetningsendring uke 50 2018 - 2019

  Midt-Norge

  -7,3 prosent

  Vestlandet

  -4,9 prosent

  Østlandet

  -7,3 prosent

  Sørlandet

  -3,5 prosent

  Nord-Norge

  -5,1 prosent

  Kilde: Kvarud Analyse

 • : Julehandelsindeks uke 49: 4,4 prosent nedgang

  Omsetningen i uke 49 gikk ned med 4,4 prosent, sammenlignet med samme uke i fjor. Dette er typisk for uken etter Black Week. Black Friday havner i ulike uker fra år til år, dette gir store svingninger i omsetningen når man sammenligner ukesomsetningen i ulike år. Grunnet Black Week i uke 48 falt omsetningen med 20,7 prosent fra uke 48 til 49.

  Se pressemeldingen her.

  Omsetningen på kjøpesentrene gikk ned med 5 prosent, mens omsetningen i øvrige virksomheter økte med 0,8 prosent i uke 49. Mat og drikke var kategorien som kom best ut av uke 49, med en vekst på 0,3 prosent. I butikkene innen hus og hjem gikk omsetningen ned med 0,8 prosent. I spesialbutikkene og klær-, sko- og veskebutikkene gikk omsetningene ned med henholdsvis 8 og 13 prosent. Om man ser omsetningsendringene over en fireukers periode opplever kjøpesentrene en vekst på 0,7 prosent.

  Kategori Omsetningsendring uke 49 2018-2019 Omsetningsendring uke 46-49 2018-2019
  Mat og drikke 0,3 prosent 1,5 prosent
  Klær, sko og vesker -13,3 prosent -3,8 prosent
  Spesialbutikker -8,0 prosent -1,3 prosent
  Hus og hjem -0,8 prosent 4,7 prosent
  Butikkhandel i kjøpesenter totalt -5,0 prosent 0,4 prosent
  Kjøpesentrene totalt (inkludert serveringssteder, service- og tjenesteytende virksomheter) -4,4 prosent 0,7 prosent

  Kilde: Kvarud Analyse

 • : Nedgang i salget på Black Friday

  Omsetningen på Black Friday 2019 gikk ned med 1 prosent sammenlignet med Black Friday 2018, men omsetningen i Black Week økte med 6,6 prosent.

  Se pressemeldingen her

  Kategori

  Omsetningsendring uke 48 2018-2019

  Omsetningsendring uke 46-48 2018-2019

  Mat og drikke

  2,5 prosent

  2,1 prosent

  Klær, sko og vesker

  64,8 prosent

  -0,7 prosent

  Spesialbutikker

  37,6 prosent

  1,1 prosent

  Hus og hjem

  69,7 prosent

  6,4 prosent

  Butikkhandel i kjøpesenter totalt

  39 prosent

  2,2 prosent

  Kjøpesentrene totalt (inkludert serveringssteder, service- og tjenesteytende virksomheter)

  36,6 prosent

  2,5 prosent

  Kilde: Kvarud Analyse

 • : Julehandelsindeks uke 48: Nedgang i Black Friday-salget

  Omsetningen på Black Friday 2019 gikk ned med 1 prosent sammenlignet med Black Friday 2018, men omsetningen i Black Week økte 6,6 prosent. Dette viser at Black Friday har beveget seg fra en dagskampanje til en ukeskampanje.

  Les pressemeldingen vår her

  Julehandelsindeksen viser at omsetningen i uke 48 økte med 36,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Den kraftige veksten skyldes forskyvningen av Black Friday fra uke 47 i fjor til uke 48 i år. Ser vi de tre siste ukene under ett, har omsetningen økt med 2,5 prosent.

  Julehandelsindeks uke 48: Nedgang i Black Friday-salget

  Kategori Omsetningsendring uke 48 2018-2019 Omsetningsendring uke 46-48 2018-2019
  Mat og drikke 2,5 prosent 2,1 prosent
  Klær, sko og vesker 64,8 prosent -0,7 prosent
  Spesialbutikker 37,6 prosent 1,1 prosent
  Hus og hjem 69,7 prosent 6,4 prosent
  Butikkhandel i kjøpesenter totalt 39 prosent 2,2 prosent
  Kjøpesentrene totalt (inkludert serveringssteder, service- og tjenesteytende virksomheter) 36,6 prosent 2,5 prosent

  Kilde: Kvarud Analyse

 • : Prognose for julehandelen 2019

  • I desember 2019 vil nordmenn handle for 58 milliarder kroner.
  • Dette er en øking på 1,5 prosent fra i fjor, og tilsvarer 10 850 kroner per innbygger.
  • Dette er 90 kroner mer enn det vi brukte på julehandelen i fjor, og gir en øking på 0,8 prosent i omsetning per innbygger.
  • Totalt er dette 27 prosent mer enn hva butikkene omsetter per innbygger de øvrige 11 månedene i året.

  Trykk på "se mer" for fylkesvise tall.

  Desemberhandel etter fylke 2019. Omsetning i mill. kr. inkl. mva.

   Fylke Desember

  Endring i desemberhandelen i prosent

  Østfold 2 710 0,5
  Akershus 7 070 2,5
  Oslo 7 790 2,5
  Hedmark 2 020 0,5
  Oppland 2 040 1,5
  Buskerud 3 090 1,5
  Vestfold 2 530 2,0
  Telemark 1 860 1,0
  Aust-Agder 1 210 2,0
  Vest-Agder 1 980 1,5
  Rogaland 5 130 1,5
  Hordaland 5 840 0,5
  Sogn og Fjordane 1 110 0,5
  Møre og Romsdal 2 890 0,5
  Trøndelag 5 070 1,5
  Nordland 2 710 0,5
  Troms 1 950 0,5
  Finnmark 830 1,5
  Hele landet 57 830 1,5

  Kilde: Kvarud Analyse

Kontaktperson