Oppdateringer

 • : Nordmenn julehandlet til ny rekord på 124 milliarder kroner

  Foreløpige resultater viser at nordmenn økte handelen i november og desember med over 13 prosent, og dermed julehandlet for 124 milliarder kroner. De fysiske butikkene opplevde en vekst på 11 prosent, og netthandelen en vekst på 55 prosent. Netthandelen sin totale andel av julehandelen kom på 11 milliarder kroner. På kjøpesentrene var kategoriene hus og hjem og mat og drikke vinnerne med en vekst på henholdsvis 16,2 og 15,5 prosent. I klær-, sko- og veskebutikkene på kjøpesentrene falt omsetningen med hele 17 prosent i november og desember. Omsetningen i spesialbutikkene[1] økte med 2,7 prosent sammenlignet med i fjor.

  Selv om antallet besøk på kjøpesentrene gikk ned med 13 prosent under julehandelen i 2020 sammenlignet med 2019, steg omsetningen med 6 prosent. De foreløpige resultatene fra Virkes julehandelsstatistikk, utarbeidet av Kvarud Analyse, er beregnet ut fra kjøpesenterutviklingen i november og desember og SSBs detaljomsetningsindeks for november.

  Les pressemeldingen her

  [1] Med spesialbutikker menes bl.a. sportsbutikker, apotek, blomsterbutikker, parfymerier, bokhandel, gullsmedbutikker, urmakere, fotobutikker, platebutikker, brillebutikker, leketøysbutikker og dyrebutikker.

 • : Enda en julehandelsrekord i uke 49

  Foreløpige resultat fra Virkes julehandelsstatistikk, utarbeidet av Kvarud Analyse, viser at butikkomsetningen i kjøpesentrene økte med 14,2 prosent i uke 49, 30. november til 6. desember, sammenlignet med samme uke i fjor.

  Veksten for uke 45-49 er på 9,5 prosent. I uke 49 gjorde butikker i kategoriene hus og hjem og mat og drikke det sterkest med en omsetningsvekst på henholdsvis 24,6 og 23,3 prosent, sammenlignet med samme uke i fjor. I klær-, sko- og veskebutikkene falt omsetningen med 9,7 prosent.

  Virkes foreløpige beregning bygger på resultat fra 190 kjøpesenter. Fordi kategorien mat og drikke, som er i sterk vekst, utgjør en mindre andel av omsetningen på kjøpesentrene enn i butikkhandelen totalt, og fordi netthandelen, som også er i sterk vekst, ikke er en del av beregningen er det rimelig å anta at veksten i butikkhandelen totalt er enda høyere enn beregningen viser.

 • : Nedgang på Black Friday, men rekordsterk Black Week

  Foreløpige resultat fra Black Week viser at butikkomsetningen i kjøpesentrene økte med 8,9 prosent i år, sammenlignet med Black Week i fjor. På Black Friday opplevde butikkene en nedgang på 29,6 prosent. Omsetningen på Black Friday utgjorde dermed bare 21,9 prosent av omsetningen under Black Week i år, mot 32,8 prosent i fjor. Veksten i de fire første ukene av november er på 8,3 prosent.

   Butikker i kategoriene mat og drikke og hus og hjem gjorde det sterkest med en omsetningsvekst på henholdsvis 20,1 og 19,7 prosent, sammenlignet med Black Week i fjor. Omsetningen i spesialbutikkene* var 6,1 prosent høyere i år. I klær-, sko- og veskebutikkene falt omsetningen med 16,2 prosent.

   Virkes foreløpige resultatprognose bygger på resultat fra 190 kjøpesenter. Fordi kategorien mat og drikke, som er i sterk vekst, utgjør en mindre andel av omsetningen på kjøpesentrene enn i butikkhandelen totalt, og fordi netthandelen, som også er i sterk vekst, ikke er en del av prognosen er det rimelig å anta at veksten i butikkhandelen totalt er enda høyere enn prognosen viser.

   Her kan du lese hele pressemeldingen

   * Med spesialbutikker menes blant annet sportsbutikker, apotek, blomsterbutikker, parfymerier, bokhandel, gullsmedbutikker, urmakere, fotobutikker, platebutikker, brillebutikker, leketøysbutikker og dyrebutikker.

  1. : Rekordstart på julehandelen viser at nordmenn tar koronaansvar

   De foreløpige resultatene fra julehandelen på kjøpesenter i uke 47 viser en vekst på hele 18,8 prosent, sammenlignet med samme uke i fjor. De tre første ukene av november samlet har en vekst på 8 prosent. Den sterke veksten ser ut til å skyldes den midlertidige grensehandelsstoppen, stoppen i tjenestekonsum og at nordmenn tar ansvar for smittevernet gjennom å begynne julehandelen tidlig.

   I uke 47 hadde butikkene innen hus og hjem klart størst omsetningsøkning med 44 prosent. Butikkene innen mat og drikke økte omsetningen med 26 prosent. Omsetningen i spesialbutikkene var 11,8 prosent høyere enn i uke 47 i fjor. I klær-, sko- og veskebutikkene førte strenge smitteverntiltak til et fall i omsetningen på 16 prosent.

   Til tross for sterk nedgang, er nedgangen mindre enn i de to foregående ukene. Virkes foreløpige resultatprognose bygger på resultat fra 190 kjøpesenter. Fordi kategorien mat og drikke, som er i sterk vekst, utgjør en mindre andel av omsetningen på kjøpesentrene enn i butikkhandelen totalt, og fordi netthandelen, som også er i sterk vekst, ikke er en del av prognosen er det rimelig å anta at veksten i butikkhandelen totalt er enda høyere enn prognosen viser.

   Her kan du lese hele pressemeldingen

  2. : Nedgang i desember, men julehandelen går opp

   Omsetningen på kjøpesentrene gikk ned med 2,5 prosent i desember. Den sterke handelen under Black Week i november tilskrives mye av skylden. Om man sammenligner de tre siste ukene i november og desember i 2019 med 2018 økte julehandelen med 1,2 prosent.

   Se pressemeldingen her

  3. : 36,9 prosent økning i julehandelen

   Omsetningen i uke 50 var 36,9 prosent høyere enn i uke 49. Likevel er veksten fra uke 49 til 50 mindre enn forventet. Selv med en økning på 36,9 prosent fra forrige uke, har omsetningene gått ned 6,3 prosent sammenlignet med uke 50 i fjor. De siste fem ukene har omsetningen vært 1,2 prosent lavere enn i 2018.

   Se pressemeldingen her

   Vekst innen klær, sko og veskehandel

   Klær- sko og vesker var kategoriene som kom best ut av uke 50, med en vekst på 63 prosent fra forrige uke. I spesialbutikkene økte omsetningen med 47 prosent, og for butikkene innen hus og hjem økte omsetningen med 30 prosent. Lavest vekst fra forrige uke hadde kategoriene mat og drikke, med en omsetningsvekst på 21 prosent.

   Omsetningen i uke 50 var 10,2 prosent høyere enn i Black Week i uke 48. Inntil resultatet av julehandelen 2019 foreligger har det vært den største uken omsetningsmessig.

   Nedgang fra 2018

   I uke 50 falt omsetningen i alle landsdeler sammenlignet med i fjor. Minst nedgang var det på Sørlandet der omsetningen i gikk ned med 3,5 prosent. På Vestlandet og i Nord-Norge falt omsetningen med rundt 5 prosent, mens Trøndelag og Østlandet opplevde en nedgang på 7,3 prosent sammenlignet med 2018.

   Ved utgangen av uke 50 var det ni handledager igjen til julaften mot 8 i fjor. Omsetningsmessig vil uke 51 bli den klart største i desember. Trolig vil handelen øke med 25-30 prosent fra uke 50 til uke 51.

   Analysen baserer seg på omsetningstall fra 190 kjøpesentre. Dette kan være en indikasjon på at det er netthandelen som sitter igjen med den største veksten fra årets julehandel.

   Omsetningsendring per bransje

   Kategori

   Omsetningsendring uke 49 - 50 2019

   Omsetningsendring uke 46-50 2018-2019

   Mat og drikke

    21 prosent

    -0,1 prosent

   Klær, sko og vesker

    63 prosent

    -5,9 prosent

   Spesialbutikker

    47 prosent

    -3,5 prosent

   Hus og hjem

    30 prosent

    2,8 prosent

   Kjøpesentrene totalt (inkludert serveringssteder, service- og tjenesteytende virksomheter)

    36,9 prosent

   -1,2 prosent

   Omsetningsendring per landsdel

   Landsdel

   Omsetningsendring uke 50 2018 - 2019

   Midt-Norge

   -7,3 prosent

   Vestlandet

   -4,9 prosent

   Østlandet

   -7,3 prosent

   Sørlandet

   -3,5 prosent

   Nord-Norge

   -5,1 prosent

   Kilde: Kvarud Analyse

  4. : Prognose for julehandelen 2019

   • I desember 2019 vil nordmenn handle for 58 milliarder kroner.
   • Dette er en øking på 1,5 prosent fra i fjor, og tilsvarer 10 850 kroner per innbygger.
   • Dette er 90 kroner mer enn det vi brukte på julehandelen i fjor, og gir en øking på 0,8 prosent i omsetning per innbygger.
   • Totalt er dette 27 prosent mer enn hva butikkene omsetter per innbygger de øvrige 11 månedene i året.

   Trykk på "se mer" for fylkesvise tall.

   Desemberhandel etter fylke 2019. Omsetning i mill. kr. inkl. mva.

    Fylke Desember

   Endring i desemberhandelen i prosent

   Østfold 2 710 0,5
   Akershus 7 070 2,5
   Oslo 7 790 2,5
   Hedmark 2 020 0,5
   Oppland 2 040 1,5
   Buskerud 3 090 1,5
   Vestfold 2 530 2,0
   Telemark 1 860 1,0
   Aust-Agder 1 210 2,0
   Vest-Agder 1 980 1,5
   Rogaland 5 130 1,5
   Hordaland 5 840 0,5
   Sogn og Fjordane 1 110 0,5
   Møre og Romsdal 2 890 0,5
   Trøndelag 5 070 1,5
   Nordland 2 710 0,5
   Troms 1 950 0,5
   Finnmark 830 1,5
   Hele landet 57 830 1,5

   Kilde: Kvarud Analyse

  5. : Julehandelsindeks uke 49: 4,4 prosent nedgang

   Omsetningen i uke 49 gikk ned med 4,4 prosent, sammenlignet med samme uke i fjor. Dette er typisk for uken etter Black Week. Black Friday havner i ulike uker fra år til år, dette gir store svingninger i omsetningen når man sammenligner ukesomsetningen i ulike år. Grunnet Black Week i uke 48 falt omsetningen med 20,7 prosent fra uke 48 til 49.

   Se pressemeldingen her.

   Omsetningen på kjøpesentrene gikk ned med 5 prosent, mens omsetningen i øvrige virksomheter økte med 0,8 prosent i uke 49. Mat og drikke var kategorien som kom best ut av uke 49, med en vekst på 0,3 prosent. I butikkene innen hus og hjem gikk omsetningen ned med 0,8 prosent. I spesialbutikkene og klær-, sko- og veskebutikkene gikk omsetningene ned med henholdsvis 8 og 13 prosent. Om man ser omsetningsendringene over en fireukers periode opplever kjøpesentrene en vekst på 0,7 prosent.

   Kategori Omsetningsendring uke 49 2018-2019 Omsetningsendring uke 46-49 2018-2019
   Mat og drikke 0,3 prosent 1,5 prosent
   Klær, sko og vesker -13,3 prosent -3,8 prosent
   Spesialbutikker -8,0 prosent -1,3 prosent
   Hus og hjem -0,8 prosent 4,7 prosent
   Butikkhandel i kjøpesenter totalt -5,0 prosent 0,4 prosent
   Kjøpesentrene totalt (inkludert serveringssteder, service- og tjenesteytende virksomheter) -4,4 prosent 0,7 prosent

   Kilde: Kvarud Analyse

  6. : Nedgang i salget på Black Friday

   Omsetningen på Black Friday 2019 gikk ned med 1 prosent sammenlignet med Black Friday 2018, men omsetningen i Black Week økte med 6,6 prosent.

   Se pressemeldingen her

   Kategori

   Omsetningsendring uke 48 2018-2019

   Omsetningsendring uke 46-48 2018-2019

   Mat og drikke

   2,5 prosent

   2,1 prosent

   Klær, sko og vesker

   64,8 prosent

   -0,7 prosent

   Spesialbutikker

   37,6 prosent

   1,1 prosent

   Hus og hjem

   69,7 prosent

   6,4 prosent

   Butikkhandel i kjøpesenter totalt

   39 prosent

   2,2 prosent

   Kjøpesentrene totalt (inkludert serveringssteder, service- og tjenesteytende virksomheter)

   36,6 prosent

   2,5 prosent

   Kilde: Kvarud Analyse

  7. : Julehandelsindeks uke 48: Nedgang i Black Friday-salget

   Omsetningen på Black Friday 2019 gikk ned med 1 prosent sammenlignet med Black Friday 2018, men omsetningen i Black Week økte 6,6 prosent. Dette viser at Black Friday har beveget seg fra en dagskampanje til en ukeskampanje.

   Les pressemeldingen vår her

   Julehandelsindeksen viser at omsetningen i uke 48 økte med 36,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Den kraftige veksten skyldes forskyvningen av Black Friday fra uke 47 i fjor til uke 48 i år. Ser vi de tre siste ukene under ett, har omsetningen økt med 2,5 prosent.

   Julehandelsindeks uke 48: Nedgang i Black Friday-salget

   Kategori Omsetningsendring uke 48 2018-2019 Omsetningsendring uke 46-48 2018-2019
   Mat og drikke 2,5 prosent 2,1 prosent
   Klær, sko og vesker 64,8 prosent -0,7 prosent
   Spesialbutikker 37,6 prosent 1,1 prosent
   Hus og hjem 69,7 prosent 6,4 prosent
   Butikkhandel i kjøpesenter totalt 39 prosent 2,2 prosent
   Kjøpesentrene totalt (inkludert serveringssteder, service- og tjenesteytende virksomheter) 36,6 prosent 2,5 prosent

   Kilde: Kvarud Analyse