• : Forventer handelsboom i Nord-Norge

  En ny rapport viser at handelen i norske butikker kan øke med nesten 7 milliarder kroner sommeren 2020, på grunn av koronarestriksjonene. Det tilsvarer sommerhandel for om lag 108 milliarder kroner. I 2019 utgjorde sommerhandelen hele 18,3 prosent av årets butikkomsetning i Nord-Norge. Det er nest høyest i landet, kun slått av Sørlandet.

  Rapporten som er utført av Kvarud Analyse, på oppdrag fra Virke, forventer at veksten i sommerhandelen i nord blir spesielt stor i år.

  − Nord-Norge er en fantastisk feriedestinasjon. I år skal mange nordmenn feriere i eget land. Da forventer vi at veksten ved de store reisedestinasjonene vil ta seg kraftig opp. Det er gode nyheter for handelsstanden i Nord-Norge, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør i Virke handel.

  Moskenes på topp

  Moskenes kommune i Nordland var den kommunen i hele landet hvor sommerhandelen utgjorde størst andel av årsomsetningen i 2019. Her dro butikkene inn hele 33,3 prosent av årsomsetningen igjennom sommermånedene.

  − Kommuner som Moskenes, som allerede har en god inntjening som følge av sommerhandelen kan troligvis glede seg over enda bedre tall sommeren 2020, sier Jachwitz Andersen.

  Men også for nærbutikkene utenfor de store feriedestinasjonene er det grunn til optimisme.

  − Vi forventer at mange også velger hjemmesommer i år. Det er positivt for den lokale kjøpmannen, sier Jachwitz Andersen.

  Grensehandel har skylden

  Selv om Virke gleder seg over prognosene for sommerhandelen, er det med en viss bismak.

  − Grunnen til at vi forventer en så høy vekst er at grensehandelen vil bli lavere i år enn på lenge. Det er et resultat av koronastengte grenser, og frykt for smitte. Det viser hvor mye verdiskaping som forsvinner ut av landet på grunn av grensehandelen, avslutter Jachwitz Andersen.

  Statistisk sentralbyrås tall for september 2019 viser at nordlendingene la igjen over 196 millioner kroner på grensehandel.

  SOMMERHANDEL (juli-august) 2019

  FYLKE

  Millioner kroner ekskl. mva.

  Andel av årsomsetning

  Rangering

  ØSTFOLD

  4 267

  17,8

  9

  AKERSHUS

  9 609

  16,6

  17

  OSLO

  9 768

  16,2

  18

  HEDMARK

  3 163

  17,8

  10

  OPPLAND

  3 455

  18,9

  5

  BUSKERUD

  4 554

  17,4

  14

  VESTFOLD

  4 107

  18,7

  6

  TELEMARK

  3 003

  18,7

  7

  AUST-AGDER

  2 258

  20,4

  1

  VEST-AGDER

  3 183

  19,0

  3

  ROGALAND

  6 844

  16,7

  16

  HORDALAND

  8 104

  17,3

  15

  SOGN OG FJORDANE

  1 887

  19,3

  2

  MØRE OG ROMSDAL

  4 208

  17,7

  12

  TRØNDELAG

  7 534

  17,8

  11

  NORDLAND

  4 430

  18,9

  4

  TROMS

  2 870

  17,5

  13

  FINNMARK

  1 297

  18,3

  8

  NORGE

  84 539

  17,6

  Østlandet

  41 925

  17,3

  Sørlandet

  5 440

  19,6

  Vestlandet

  21 043

  17,3

  Trøndelag

  7 534

  17,8

  Nord-Norge

  8 597

  18,3

  Kilde: Statistisk sentralbyrå/Kvarud Analyse

  SOMMERHANDEL (juli-august) 2019

  KOMMUNE

  FYLKE

  Andel av årsomsetning

  MOSKENES

  NORDLAND

  33,3

  AURLAND

  SOGN OG FJORDANE

  32,5

  FLAKSTAD

  NORDLAND

  30,4

  EIDFJORD

  HORDALAND

  29,1

  HVALER

  ØSTFOLD

  28,4

  DØNNA

  NORDLAND

  27,7

  LOM

  OPPLAND

  27,5

  NAMSSKOGAN

  TRØNDELAG

  26,8

  KRAGERØ

  TELEMARK

  26,5

  FINNØY

  ROGALAND

  26,4

  ENGERDAL

  HEDMARK

  26,4

  ULLENSVANG

  HORDALAND

  26,1

  HAMARØY

  NORDLAND

  26,1

  VEGA

  NORDLAND

  25,9

  RISØR

  AUST-AGDER

  25,7

  STRANDA

  MØRE OG ROMSDAL

  25,3

  ROAN

  TRØNDELAG

  25,2

  NISSEDAL

  TELEMARK

  25,2

  GILDESKÅL

  NORDLAND

  25,0

  TORSKEN

  TROMS

  24,7

  JONDAL

  HORDALAND

  24,7

  LEKA

  TRØNDELAG

  24,6

  HERØY

  NORDLAND

  24,5

  DOVRE

  OPPLAND

  24,5

  TYSNES

  HORDALAND

  24,3

  Kilde: Statistisk sentralbyrå/Kvarud Analyse

 • : Redusert avgift på mineralvann

  Avgiften på alkoholfrie drikkevarer reduseres tilbake til 2017-nivå med virkning fra 1. juli i år. 

  Mineralvann har etter avgiftsøkningen fra januar 2018 vært en viktig årsak til den store økningen i grensehandelen 2018-2020. Brus utgjør en stor del av handlekurven og fungerer dessuten som lokkevare og trekker opp den totale grensehandelen.

 • : 4 milliarder kroner til byggetiltak

  Virke er glad for at regjeringen foreslår flere byggetiltak og setter av til sammen 4 milliarder kroner til en rekke bygge- og anleggsprosjekter. Dette vil gi økt aktivitet i verdikjeden og ha store ringvirkninger.

  Regjeringen har foreslått en økning på 600 millioner kroner til kommunale næringsfond som skal tilfalle bedrifter og næringsaktører som er særlig hardt rammet av nedbemanning/permittering som følge av koronasituasjonen. Midlene skal fordeles mellom fylkeskommunene etter ulike kriterier, slik som nivå på arbeidsledighet, innbyggertall og en ramme til distriktsområder. Den enkelte fylkeskommune skal viderefordele midlene uavkortet til kommunene. Kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli, særlig hardt rammet som følge av virusutbruddet skal prioriteres. 

 • : Sterk start på et uvanlig år i byggevaremarkedet

  Byggevarehandelen vokste med 9,5 prosent sammenlignet med første tertial i 2019. Veksten ble løftet av et hopp i privatmarkedet på 20,7 prosent. Også proffmarkedet opplevde positiv vekst på 3,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

  Det har vært positiv vekst for byggevarenæringen i store deler av landet, men klare regionale forskjeller. Oppgangen var størst i Vestfold og Telemark, etterfulgt av Agder. Den store veksten i byggevarehandelen er sterkt påvirket av koronaviruset og myndighetenes smittevernstiltak.

  − Byggevarehusene har opplevd et voldsomt oppsving i salget til privatkunder, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel.

  I en tid der mange ikke har kunnet bruke penger på tjenester som frisør, restaurantbesøk og fritidsreiser, har en større andel av konsumet blitt vridd mot byggevarer. Nærliggende varekategorier som hus og hjem, møbel og interiør har også hatt sterk vekst i samme periode.

  − Det er nok mange nordmenn som har tilbrakt mer tid hjemme og benyttet denne spesielle situasjonen til å arbeide på egen bolig, mener Koksvik.

  Svake utsikter fremover

  Aktørene i byggevarenæringen står samtidig ovenfor svake utsikter og stor usikkerhet. Virkningene av det kraftige tilbakeslaget i norsk økonomi og svekkelsen av boligmarkedet, med blant annet tørke i igangsettingen av nye boliger, vil raskt kunne overgå den kortsiktige oppgangen i privatmarkedet.

  − Byggevarehandelen er veldig utsatt for ettervirkningene av pandemien. Det utøvende ledd melder om liten reserve i ordrebøkene, så dette vil nok ramme byggevarehandelen langt inn i 2021, sier Koksvik.

  Virke etterspør tiltak
  I lys av dette er det viktig at myndighetene nå bidrar med tiltak som stimulerer etterspørselen i byggenæringen, derfor har Virke spilt inn flere tiltak.

  • Tette vedlikeholdsetterslepet i den offentlige bygningsmassen gjennom statlige og kommunale byggherrer.
  • Energieffektivisering av eksisterende bygg ved bruk av ENOVA-støtte, med enklere og høyere støtteordninger.
  • Skattefradrag for rehabiliterings- og oppussingstjenester (ROT-fradrag) etter svensk modell.

  − Våre forslag til tiltak vil være et viktig bidrag til å holde byggenæringen i gang i en usikker tid, avslutter Koksvik.

 • : Høy grensehandel tross reiserestriksjoner

  Grensen mellom Norge og Sverige har vært stengt siden 16. mars. Etter at Norge stengte grensene og innførte karantene for utenlandsreiser har det blitt bråstopp i grensehandelen. SSB understreker at grensehandelstallene er svært usikre, men anslår likevel at nordmenn handlet for 1,7 milliarder i første kvartal 2020.

  − Uten politiske grep og konkrete tiltak, vil grensehandelen komme tilbake med renter så snart grensene åpnes. Det siste vi trenger nå er å fortsatt eksportere arbeidsplasser, verdiskaping, og skatte- og avgiftsinntekter til utlandet, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke handel.

  Ifølge SSB var grensehandelen på svimlende 16 milliarder i 2019Grensehandelen har økt jevnt i mange år, godt hjulpet av at den norske regjeringen har økt avgiftsnivået.  

  − Stengte grenser mot Sverige har gitt norske grensehandelsutsatte virksomheter litt etterlengtet vind i seilene. Vi ser klart økt omsetning særlig i butikkene som ligger tett på svenskegrensen. Samtidig viser tall fra analyseselskapet Nielsen at omsetningen av særlig sjokolade, brus/mineralvann, snus og sigaretter har økt betydelig etter at reiserestriksjonene ble innført, fortsetter Andersen.

  Grensehandel koster Norge dyrt

  Ifølge Nielsen har 50 prosent av alle nordmenn handlet dagligvarer ved den norsk-svenske grensen i løpet av det siste året.

  − Hele landet grensehandler. Det er dyrt for Norge. SSB har i en tidligere undersøkelse vist at halve grensehandelskurven består av avgiftsbelagte varer. Det understreker hvor mye Norge taper på særavgifter alene, påpeker Andersen.

  − Om veksten i grensehandelen fortsetter slik den har gjort de siste årene, vil den doble seg frem til 2030 – fra et allerede svært høyt nivå. Tiden er overmoden for å ta politiske grep som får både handel og verdiskaping tilbake til Norge, avslutter Andersen.

  − Usikkerheten rundt tallene er altfor stor, så det haster å få på plass det etterlengtede grensehandelsbarometeret. Vi må få bedre kunnskap om hva folk kjøper på den andre siden av grensen. Dette ble lovet i stortingsmeldingen om handelen fra 2018 og regjeringen må nå komme på banen slik at dette arbeidet blir prioritert, avslutter Andersen.

 • : Importert frukt og grønt trakk matprisene opp

  − Det var ikke uventet at prisen på importert frukt og grønt ville trekke matprisene opp. Samtidig har den siste tiden vært spesiell, også for dagligvarebransjen, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

  Matprisene følger vanligvis et fast mønster gjennom året. Prisene går som regel ned i typiske tilbudsperioder som til jul, påske og skolestart, og justerer seg opp andre deler av året.

  Se pressemeldingen

 • : Styrket kontroll mot miljøfarlige produkter på nett og i butikk

  Klima- og miljødepartementet (KLD) og Miljødirektoratet vil følge opp Virkes krav om å håndheve produktkravene ved utenlandsk netthandel. 

  Se mer her

 • : Bankene har satt i verk garantiordningen

  Finansnæringen bekrefter til Virke at lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter er operativ. Garantiordningen trådte i kraft 27. mars, etter at ESA godkjente ordningen 26. mars.

  Virke har likevel fått meldinger om at medlemmer ikke har fått lånetilbud med statsgarantien fordi enkelte banker har vært sene med å effektuere ordningen. Dette skal, etter det Virke får opplyst, nå være på plass, det vil si at bedrifter kan få innvilget lån hvor staten garanterer for 90 % av lånebeløpet til bedrifter som kvalifiserer for ordningen. 

  Regjeringen arbeider også på spreng med å utvide ordningen til å omfatte bedrifter med mer enn 250 ansatte, slik Virke har bedt om. Regjeringen varslet fredag 27.3. at utvidelse skal komme på plass de nærmeste dagene. På Finans Norges nettsider finner dere nyttig informasjon om låneordningen, forskriftene, samt forenklet låneavtale med standardisert informasjon.

  Les om lånegarantiordningen på Finans Norges nettside.

 • : Virke ber om kompensasjonstiltak etter dansk modell

  Virke foreslår at regjeringen innfører en generell kompensasjonsordning rettet mot virksomheter som har måttet stenge enten som følge av pålegg fra myndighetene, eller som følge av at myndighetene har bedt publikum om å holde seg borte.  Kompensasjonsløsningen må dekke virksomhetens faste kostnader; husleie mm. Virke jobber overfor regjeringen og i samarbeid med andre aktører for å få til en bredest mulig oppslutning om en modell om bygger på Danmarks løsning av 19. mars 2020.

  Les mer om Virkes kompensasjonstiltak

 • : Tiltak for norsk handel

  Vi har fått med oss regjeringen og Stortinget på mange tiltak, men det trengs mer for å komme ut av likviditetskrisen og sikre arbeidsplassene i tiden fremover. Dette er en gjengivelse av et notat sendt til regjeringen 19. mars, hvor vi innstendig ber om at regjeringen nå prioriterer følgende tiltak

 • : Virkes tiltak

  Virke har gitt regjeringen og Stortinget en rekke tiltak for å bekjempe likviditetskrisen som følge av koronaviruset.

  Her er en oversikt over tiltakene og status.

 • : Utleiere må bidra med reduserte leiekostnader

  Bransjene som er hardest rammet av nedstengning og etterspørselssvikt sliter med å betjene leiekontraktene sine. 

  Les et av Virkes utspill for å få utleierne med på dugnaden her

 • : Nye tall fra Virke: Handelen blør – mange frykter at de ikke overlever de neste to ukene

  Det er satt i verk en rekke tiltak for å hjelpe kriserammede bedrifter å komme igjennom koronakrisen. Her finner du de viktigste skatte- og avgiftstiltakene med datoer, permitteringstiltakene, låneordningen med statsgaranti – og ikke minst den ferske kompensasjonsordningen, som snart er på plass.

  Se mer