Sammen for en trygg forhandlerhverdag

Virke Servicehandel ønsker å legge til rette for en trygg og sikker forhandlerhverdag blant alle våre medlemmer. I samarbeid med Storm Sikkerhet tilbyr vi våre medlemmer et skreddersydd tilbud i form av sikkerhetsanalyser, kurs og bistand som gjør at utfordringene knyttet til sikkerhet blir enkel å håndtere uten store årlige utgifter. Les også om hva du ellers kan gjøre for å forebygge og forhindre utfordringer på området for sikkerhet og kriminalitet.

Vi anbefaler at du velger den sikkerhetspakken som er best tilpasset størrelsen på din virksomhet og de utfordringer du møter i din hverdag. Ved endringer i behovene kan pakkene som tilbys oppgraderes eller endres ut fra eget ønske i henhold til de oppgitte betingelsene.

Sikkerhetsanalyser, kurs og bistand

Velg mellom disse pakkene:

 • Sikkerhetspakke «Basis»

  • En årlig sikkerhetsanalyse og ett kurs per år:
  • Brann kurs hvert annet år
  • Ran, svinn og konflikttaklingskurs hvert annet år med tilhørende sikkerhetssamtale

  Medlemspris: Tjenesten faktureres forskuddsvis månedlig til 950 kr per stasjon.

  Ikke medlemmer: Tjenesten faktureres månedlig til 1200 kr per stasjon.

  Årlig besparelse medlem vil være 3000 kr. Priser eks mva.

 • Sikkerhetspakke «Medium»

  • 24 timers service telefon
  • Utredning/etterforskning ved konkrete hendelser ved tyveri/underslag
  • Bistand i forbindelse med alvorlige hendelser, eksempelvis ran – deltakelse personalmøte
  • En årlig sikkerhetsanalyse
  • Ett årlig kurs
   Brann kurs hvert annet år
   Ran, svinn og konflikttaklingskurs hvert annet år med tilhørende sikkerhetssamtale

  Medlemspris: Tjenesten faktureres forskuddsvis månedlig til 1550 kr per stasjon.

  Ikke medlemmer: Tjenesten faktureres månedlig til 2000 kr per stasjon.

  Årlig besparelse medlem: 5400,-. Priser eks mva.

 • Sikkerhetspakke «Stor»

  • 24 timers service telefon
  • Utredning/etterforskning ved konkrete hendelser ved tyveri/underslag
  • Bistand i forbindelse med alvorlige hendelser, eksempelvis ran
  • Målrettede/tilfeldige utpasseringskontroller – fire per år
  • Målrettede kassekontroller, to per år
  • En årlig sikkerhetsanalyse
  • Ett årlig kurs
  • Brann kurs hvert annet år
  • Ran, svinn og konflikttaklingskurs hvert annet år med tilhørende sikkerhetssamtaler
  • Forebyggende sikkerhetssamtaler med nyansatte
  • Nødvendig skilting i forbindelse med gjennomføring av kontrolltjenester
  • Bistand utarbeidelse og implementering av kontrollrutiner og rutiner for håndtering av personalkjøp m.m.

  Medlemspris: Tjenesten faktureres forskuddsvis månedlig til 2150 kr per stasjon.

  Ikke medlemmer: Tjenesten faktureres månedlig til 2700 kr per stasjon.

  Årlig besparelse medlem: 6600 kr. Priser eks mva.

Kontakt oss for uforpliktende samtale om kjøp av sikkerhetspakke
 • Generelle betingelser for pakkene

Jeg ønsker å installere kameraovervåkning. Hva må jeg gjøre?

Kameraovervåkning kan være et effektivt tiltak for å verne liv og helse eller forebygge og oppklare straffbare handlinger. Samtidig kan kameraovervåkning også utgjøre et alvorlig inngrep i personvernet til de som overvåkes. Før du monterer ett eller flere kameraer i eller utenfor butikken, kiosken eller bensinstasjonen din, er det derfor viktig at du tenker grundig gjennom viktige forhold.

 • Hva er formålet med kameraovervåkningen?

 • Er kameraovervåkning nødvendig for å oppnå formålet?

Råd om kameraovervåkning

Virkes advokater står klar til å gi deg råd dersom du har ytterligere spørsmål i forbindelse med regelverket for kameraovervåkning.

Telefon: 22 54 17 00 

Åpen hver dag mellom 08.15 - 16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart!

Lov og rett på området for kameraovervåkning

 • Kan jeg bruke kameraovervåkning til å følge med på mine ansattes arbeidsinnsats?

 • Kan jeg ha kameraovervåkning overalt i butikken min?

 • Kan jeg overvåke med både bilde/film og lyd?

 • Hva kan jeg bruke opptakene til?

 • Kan jeg utlevere opptak til politiet?

 • Kan jeg legge ut opptak på internett?

 • Må jeg informere om kameraovervåkningen?

 • Hvor lenge kan jeg lagre opptakene?

Næringslivskontakt Sonja Lund Næringslivskontakt i Vest politidistrikt svarer

 • Hvordan kan våre medlemmer innen servicehandelen best forebygge kriminalitet mot egen virksomhet ut fra de vurderinger du har foretatt deg om utfordringene knyttet til bransjen?

 • Bør medlemmer som opplever kriminalitetsutfordringer henvende seg til politiet lokalt for dialog?

 • Hvordan kan våre medlemmer hjelpe Politiet i sitt arbeide med å forebygge og forhindre kriminalitet?

Spørsmål og svar

 • Hvorfor engasjerer vi oss på dette området?

 • Hvordan best ta vare på egen virksomhet og nærmiljø?

 • Hvordan samarbeide med politiet i ditt nærområde?

 • Har du noe som må anmeldes?

 • Er du tilstrekkelig forsikret?

Kontakt