Virke e-Handel

Nettverket Virke e-Handel er en interesseorganisasjon for alle netthandelens små og store aktører, uavhengig av medlemskap i Virke. Dette innebærer at i stedet for en kontingentmodell, så har Virke e-Handel en årsavgift. Medlemmer i Nettverket Virke e-Handel har imidlertid tilgang på mange av de samme fordelene som et ordinært Virke-medlem.

Om Virke e-Handel

Virke e-Handel er bransjens talerør overfor politikere og myndigheter, og arbeider for like konkurransevilkår for norske og utenlandske aktører.

Netthandel er verdens mest voksende distribusjonsform og møtes med stadig større oppmerksomhet fra myndigheter i inn- og utland. Virke e-Handel arbeider for å sikre et fornuftig og praktisk regelverk, og for at nettbutikkene alltid skal være oppdatert på gjeldende lover. Gjennom vårt medlemskap i Ecommerce Europe er vi, sammen med 24 andre medlemsland, til stede der beslutninger tas og kan påvirke disse. Netthandelen er avhengig av pålitelige, kompetente og økonomisk stabile tredjepartsleverandører. Derfor har vi etablert samarbeidsmodellen Business Partner

Virke e-Handel drifter også Trygg e-Handel som gir trygghet for alle som handler på nett.

Vi holder deg løpende oppdatert med siste nytt fra bransjen.

Kontingent

 • Virke e-Handels kontingentsatser

  Virke e-Handels kontingentsatser (Norske kroner eks. moms)

  Omsetningsstørrelse

  Kontingent

  ​Over 100 mill. ​60 000,-
  ​75 - 100 mill. ​45 000,-
  ​50 - 75 mill. ​38 000,-
  ​40 - 50 mill. ​29 000,-
  ​30 - 40 mill. ​25 000,-
  ​20 - 30 mill. ​20 000,-
  ​15 - 20 mill. ​18 000,-
  ​10 - 15 mill. ​16 500,-
  ​3 - 10 mill. ​15 000,-
  ​0 - 3 mill. ​8 000,-

  Kontingenten gjelder for 12 måneder. Ved innmelding for eksempel i april, vil altså medlemskapet løpe fra april til mars året etter. Medlemskapet løper automatisk videre om det ikke er sagt opp innen to måneder før ny kontingentperiode.

  Grunnlaget for omsetningsstørrelsen er foregående års distansehandelsomsetning i Norge uten mva. (netthandel, postordre, telemarketing og så videre.) For nyetablerte selskap benyttes budsjettert omsetning.

Bli med i nettverket Virke e-Handel

Firmaopplysninger

Daglig leder

Markedssegment
Eller bli vist kun i denne kategorien

Grunnlaget for omsetningsstørrelsen er foregående års distansehandelsomsetning i Norge uten mva. For nyetablerte selskap benyttes budsjettert omsetning.

Vilkår og betingelser.

Jeg er kjent med og aksepterer Virke e-Handels kontigenterog vil etterleve kravene til Trygg e-Handel som ivaretar forbrukernes rettigheter og netthandlenes forpliktelser i forbindelse med handel på nettet.

Deltakelse i nettverket Virke e-Handel gjelder for et kalenderår og kan sies opp innen tre måneder før nytt kalenderår.

Handelsrapporten 2020-2021

Handelvaner i endring | Handel under Korona | Fremtidens handel

Handelsrapporten gir den mest komplette analysen av norsk handel. Med ferske tall fra Virkes Retaildatabase og aktuell statistikk, gir rapporten dybdekunnskap om hvordan norsk varehandel og markedene utvikler seg.

2020 blir et spesielt år for norsk varehandel. Vi gir deg svarene hvorfor.

Bestill rapporten

Statistikk og rapporter

Få gratis tilgang til norske og utenlandske statistikker og rapporter som blant annet Virkes e-Handelsbarometer og Ecommerce Europes omfattende internasjonale statistikker.

Ecommerce Europe

Om Ecommerce Europe

Rammevilkårene for netthandel endrer seg hurtig. Disse er som regel bestemt av EU og gjort gjeldende for Norge gjennom EØS-avtalen.

Virke e-Handel er Norges representant i Ecommerce Europe og er dermed til stede der beslutninger tas og kan påvirke disse. Sammen med 24 andre medlemsland utgjør vi en mektig lobby. Medlemskapet i Ecommerce Europe sikrer også enestående bransjerelatert bakgrunnsinformasjon og økt innsikt.

Vår ambisjon er å tale norsk netthandels sak og sikre at våre medlemmer alltid skal være oppdatert på utviklingen i og utenfor Norge.

Ecommerce Europe

Aktuelle EU/EØS-saker i 2020 – 2021

 • EUs mva-netthandel-reform i 2021 (utsettes til 1. juli 2021)
 • Plattformregulering og Digital Service Act (DSA), (4. kvartal 2020)
 • EUs forbrukerdirektiver New deal for consumers: Om angrerett, returrett, informasjonsplikt og søksmål (vedtak i 2019 og 2020)
 • Personvernregler på nett – GDPR, ePrivacy (antatt nye EU-regler ila 2020)
 • Betalingstjenester på nett – PSD 2 og sterk kundeautentisering (2020-21)

Trygg e-Handel

Trygg e-Handel er en sertifiseringsordning som forplikter netthandelsbedriftene på en rekke områder og som sikrer forbrukeren de rettighetene norsk lov gir.

Ønsker du å søke om Trygg e-Handel sertifisering til din nettbutikk, så gjør du det her:

Sertifisering

 • Om Trygg e-Handel

  Trygg e-Handel-sertifiserte butikker opplever økt konvertering og omsetning. I en undersøkelse (2020) svarer ni av ti godkjente butikker at Trygg e-Handel-logoen skaper tillit blant kundene.

  Trygg e-Handel holder butikkene oppdatert på forpliktelser og lovverk, og har eget system for kundeklager. Over halvparten av godkjente butikker ønsker at Trygg e-Handel skal være til avlastning i en travel hverdag, og ordningen vil bli utviklet i tråd med dette.

  Virke e-Handel drifter Trygg e-Handel som ble startet i 2011, og er landets eneste sertifiseringsordning for nettbutikker.

  Virke e-Handels medlemmer får Trygg e-Handel til spesialpris.

  Hvilke krav stiller vi til e-handelsbutikker?

  Kun netthandlere som garanterer at de lever opp til alle de gjeldende 12 godkjenningskrav har rett til å benytte symbolet for Trygg e-Handel. Skulle en godkjent Trygg e-Handelsbutikk bryte noen av disse kravene, mister den retten til å benytte symbolet.

  Godkjenningskrav for å bli Trygg e-Handel sertifisert

  • Firmaopplysninger
  • Firmaets support og tilgjengelighet
  • Forbrukerens rett til hjelp
  • Produkter og totalkostnader
  • Leveringstid
  • Tilbakebetaling
  • Angrerett
  • Reklamasjon og garanti
  • Bruksanvisninger
  • Salg til mindreårige
  • Finansiell sikkerhet
  • Personopplysninger og sikre betalingsløsninger

  Utover dette krever vi at alle sertifiserte selskaper følger norske lover. Vi anbefaler også foretakene å benytte Forbrukertilsynets standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.

 • Prisliste Trygg e-Handel

  Hva koster det å bli en godkjent Trygg e-Handel?

  Følgende avgiftsatser gjelder for å bli godkjent Trygg e-Handel og få retten til å benytte kvalitetsstempelet.

  Avgiftene, som beregnes pr. nettsted, er fastsatt til (Norske kroner eks. moms)

  Trygg e-Handel Deltakere i Virke e-Handel

  Andre netthandlere​

  Søknadsbehandling
  - godkjenning som Trygg e-Handel
  1 500,- 3 000,-
  Fornyet prøving/modifisering
  - oppfølging av anmerkninger ved sertifisering
  1 500,-

  ​1 500,-

  Årsavgift
  - inkludert årskontroll
  3 000,- 8 000,-

Cookie Information

Fordelsavtale eksklusivt for Virke e-Handel og Trygg e-Handel

Cookie Information bidrar til at medlemsbedriftene tilfredsstiller alle lovkrav samt støtter virksomhetene og gir konkurransemessige fortrinn.

Cookieinformation.com

Vår samarbeidsavtale innebærer følgende:

 • Medlemmer i Virke e-handel og Trygg e-handel får 25 % rabatt på Cookie Informations løsninger for nettsteder og app’er.
 • Medlemmer i Virke e-handel og Trygg e-handel får adgang til Cookie Informations support funksjon.
 • Medlemmer i Virke e-handel og Trygg e-handel får benytte Cookie Informations kompetanse og rådgivningsfunksjon for GDPR for nettsteder og app’er.