Nettverket Virke e-Handel

Nettverket Virke e-Handel skal ivareta nett- og postordreselskapenes lønnsomhet og arbeide for gode og forutsigbare rammebetingelser for disse.

Om nettverket Virke e-handel

Virke e-handel er et eget fellesskap for seg, og er utenfor det ordinære Virke-medlemskapet. Dette innebærer at i stedet for en kontingentmodell, har Virke e-handel en årsavgift.

Medlemmer i Nettverket Virke e-handel har imidlertid tilgang på mange av de samme fordelene som et ordinært Virke-medlem.

Er du med i nettverket Virke e-Handel får du tilgang til:

  • Juridisk rådgivning med mulighet til å diskutere juridiske problemer med Virkes advokater, samt rabattert juridisk bistand i mer omfattende saker.
  • Løpende oppdateringer med henhold til lovverk og endringer som gjelder netthandelsbransjen.
  • Gratis tilgang til norske og utenlandske statistikker og rapporter som blant annet Virkes e-Handelsbarometer og Ecommerce Europes omfattende internasjonale statistikker.
  • Trygg E-handelsertifisering til sterkt rabatterte betingelser.
  • Juridisk rådgivning

  • Fordelsavtaler

  • Trygg e-Handel

Bli med i nettverket Virke e-Handel

Firmaopplysninger

Daglig leder

Markedssegment
Eller bli vist kun i denne kategorien

Grunnlaget for omsetningsstørrelsen er foregående års distansehandelsomsetning i Norge uten mva. For nyetablerte selskap benyttes budsjettert omsetning.

Vilkår og betingelser.

Jeg er kjent med og aksepterer Virke e-Handels kontigenter og vil etterleve kravene til Trygg e-Handel som ivaretar forbrukernes rettigheter og netthandlenes forpliktelser i forbindelse med handel på nettet.

Deltakelse i nettverket Virke e-Handel gjelder for et kalenderår og kan sies opp innen tre måneder før nytt kalenderår.