Oppdateringer for Virke e-Handel

 • : Sprikende Klikk & hent-praksis i Europa

  Norge tilhører den tredelen av europeiske land med vid adgang til Klikk & hent. I ca. 15% av Europa kan kun butikker med samfunnskritiske varer selge på denne måten. Ecommerce Europe, der Virke e-Handel er Norges representant, har lansert et sett med felles regler for Europa, en klikk & hent-guide.

  Målet er å gi tilgang på et bredt spekter av varer på en måte som er trygg for både ansatte og forbrukere, og som på sikt kan virke som et skjold mot fremtidige virusutbrudd.

  Se guiden her

 • : Tekstiltollen er subsidiering av utenlandske nettbutikker

  Den 1. april ble det innført en tollfri grense på varer med verdi opp til 3000 kroner når nordmenn handler tekstilvarer i utenlandske nettbutikker. Norske bedrifter må på sin side betale opptil 10,7 prosent toll på varene. Norske importører betalte i 2019 om lag 1 milliard kroner i tekstiltoll til staten.

  • Det er skuffende at regjeringen ikke gir norsk kleshandel like vilkår med sine utenlandske konkurrenter. Vi trenger rettferdige konkurransevilkår. I dag må norske klesbutikker betale tekstiltoll, mens utenlandske nettbutikker slipper, dermed får de norske aktørene mindre marginer eller høyere priser ut til kundene, sier Horneland Kristensen og fortsetter.
  • Vi ber om at regjeringen fjerner tekstiltollen. Dersom det ikke lar seg gjøre å fjerne hele tekstiltollen i statsbudsjettet for 2021, må regjeringen fjerne utenlandske nettbutikkers tollfritak. Dette bør skje så raskt som mulig av hensyn til norske bedrifter og arbeidsplasser. 
 • : 4,4 milliarder i omsetningsvekst

  Fasit for første halvår 2020 med et delvis korona-stengt Norge, er en vekst for netthandelen på hele 31,9 prosent. Målt i kroner er veksten på 4, 4 milliarder, eksklusive mva.

  Ser vi alene på månedene fra mars til juni har netthandelsomsetningen økt med hele 44,5 prosent.

  Butikkhandelen totalt i Norge har en økning på 6,1 prosent første halvår. Den store taperen er kjøpesentrene der omsetningen har gått ned med 1.1 prosent.

  Utviklingen innen de ulike bransjene i korona-månedene mars–juni sammenliknet med samme periode i fjor, gjenspeiler med all tydelighet nedstengningen av samfunnet:

  Spesielt har veksten vært stor innen blomster og hagesentre, byggevarer, leker, bredt vareutvalg, elektronikk, dagligvare, møbel og sportsutstyr.

  På motsatt side har nedgangen vært størst for reiseeffekter og sko.

  – En kort forklaring på bildet er at netthandel er smittefri, mens kjøpesentrene rammes av smitteverntiltak og at de har en butikkmiks med en stor andel av bransjer med nedgang: klær, sko og servering.

  Veksten innen butikkhandel har flere forklaringer: Lave renter, klave strømpriser, færre som kjøper utenlandsferie, sier Gerhard Anthun, leder Virke e-Handel.

 • : Netthandelen fortsetter den historiske veksten

  Økningen i netthandelen etter at Norge korona-stengte er nærmest eksplosiv. 

  SSBs detaljomsetningsindeks pr. mai 2020 bekrefter at netthandelen har fått et løft uten sidestykke. Vekstraten ved utgangen av mai lå hele 30 prosent over tilsvarende periode i fjor.

  – Veksten i netthandel skyldes i stor grad tiltak mot smittespredning. Kundene kan studere ulike produkter og gjøre sine bestillinger uten fysisk kontakt med andre, sier leder i Virke e-Handel, Gerhard Anthun. Han sier at nettbutikkene siden mars har nådd nye kundegrupper og at stadig flere butikker satser mer på netthandel med klikk & hent-muligheter. Vi registrerer også at bransjer og produktgrupper som tidligere ikke solgte via nettet, nå tar i bruk denne muligheten. 

  Tradisjonell butikkhandel har hittil i år hatt en hyggelig vekst på 6,6 prosent. Siden mars har det ikke vært mulig å bruke penger på spesielt reise- og kulturopplevelser. Kombinert med en stadig lavere rente og synkende strømpriser, har man kunnet prioritere å bruke mer penger på innkjøp av varer. Vekstvinnerne reflekterer at vi er mer hjemme og at ferien skal tilbringes i Norge. Byggevarer, møbler og sport trekker særlig opp. 

  Smittevern, avstandsregler og en miks av butikker med varer man må prøve som klær og sko, har det fortsatt tøft og slår svært negativt ut for kjøpesentrene som pr. mai har hatt en nedgang på 5 prosent. 

  Ønsker du å følge detaljhandelsutviklingen nærmere?

  Bestill abonnement på månedsrapporten for detaljhandelen

 • : EUs Data Protection Board (EDPB) forbyr Cookie Walls

  I en uttalelse fra mai sier EDPB at såkalte Cookie Walls ikke er tillatt for nettsteder som bruker cookies. En Cookie Wall er et nettsted som ikke tillater at nettstedet benyttes uten at brukeren fullt ut aksepterer bruken av cookies. Et samtykke som gis ved at brukeren trykker på en «OK»-knapp ved siden av en tekst som sier noe i retning av «Trykk OK for å akseptere bruken av cookies på dette nettstedet», er ikke gyldig fordi brukeren ikke har noe valg og at det derfor ikke er gitt på fritt grunnlag. 

  I samme uttalelse presiserer EDPB også at samtykke ved at brukeren begynner å scrolle eller bruke nettstedet ikke er å betrakte som et gyldig samtykke. Disse sakene er egentlig ikke nye elementer, men EDPB har funnet grunnlag for å innskjerpe kravene. I stadig flere land i EU gjennomføres det nå tilsyn og deles ut bøter for brudd på reglene. Dette har hittil skjedd i Irland, Spania og Tyskland.

  Les mer om forbud av Cookie Walls

 • : Vurderer du å selge dine produkter til EU-land?

  Historisk lav kronekurs har gjort at flere norske netthandlere vurderer å selge sine produkter til land innen EU.

  Dilemmaene kan være utfordringer som f.eks. at kundene krever rask levering, momsplikt i hvert land og ikke minst returproblematikk. En mulighet for skaffe seg erfaringer er første omgang å tilby sine varer til markedsplattformer som Zalando, Amazon og andre aktører. Det danske foretaket TIMEVAT kan i så fall bistå med dette. 

  Les mer

 • : VOEC fungerer, men tekstiltollen må fjernes

  Det er nå 950 registrerte utenlandske nettbutikker i mva-ordningen VAT On E-Commerce (VOEC) som ble etablert 1. april i år. Det er gode nyheter, for det innebærer at det kreves merverdiavgift når norske kunder handler i disse utenlandske nettbutikkene, på lik linje som i norske butikker. Men for tekstilhandelen i Norge er det ikke til å leve med at de utenlandske konkurrentene får tollfritak i VOEC-ordningen, mens norske aktører må betale opptil 10,7 prosent toll på tekstilvarer. Derfor ber Virke regjeringen så snart som mulig enten fjerne tekstiltollen eller fjerne tollfritaket i VOEC-ordningen.

  Det er gledelig at så mange som 950 utenlandske nettbutikker har registrert seg i VOEC og at det betales mva fra første krone når norske forbrukere handler varer hos disse. I tillegg er det over 300 utenlandske aktører som er registrert i det ordinære mva-registeret. Også her håndteres mva, slik at det blir like vilkår mellom disse og norske aktører. Det er imidlertid flere store multinasjonale plattformselskapene som ikke er registrert. Virke ber derfor i et brev til Finansdepartementet 25. juni om at utenlandske nettaktører som selger til norske forbrukere og som ikke har registrert seg pr juli 2020, stilles overfor krav om mva-registrering eller deklarasjonsplikt. Dersom de ikke stilles overfor et slikt krav, vil de uregistrerte utenlandske nettaktørene få en urimelig konkurransefordel mot norske bedrifter og utenlandske aktører som har mva-registrert seg.

  Les mer her

 • : EUs mva-netthandel-reform utsettes til 1. juli 2021

  EU-landene har vedtatt å utsette mva-reformen ved netthandel fra 1. januar 2021 til 1. juli 2021, slik Kommisjonen har foreslått. Flere av EU-landene har problemer med å etablere de nødvendige tekniske løsningene, og koronasituasjonen har gjort det nødvendig å utsette reformen.

  Reformen gjelder mva-innkreving ved netthandel utenfor EU, og innebærer at det kreves mva fra første krone når EU-borgere handler i Asia, USA og andre steder. Alle avgiftsfrie grenser må avskaffes innen den tid. I dag kan EU-land ha avgiftsfrie grenser opp til 22 euro. Den norske 350-kronersgrensen ble avskaffet 1. april i år, da vi innførte mva-ordningen for utenlandske nettbutikker, VAT ON E-Commerce 

  EU-reformen innebærer også at ikke-europeiske salgsplattformer og netthandelsbutikker kan registrere seg i ett medlemsland, så gjelder det for hele EU gjennom ordningen Import One Stop Shop (IOSS). Det innføres da et forenklet, digitalt deklarasjonssystem 1.juli 2021, som håndheves av alle EU-landenes tollmyndigheter. Norske myndigheter tar sikte på å kople VOEC til EUs mva-ordning.

  Utsettelsen skal formelt godkjennes av Rådet (finansministrene), men dette skal nå være en formalitet.

 • : 800 utenlandske netthandlere er mva-registrert

  Mva-ordningen for utenlandske nettaktører som selger til norske forbrukere, VOEC (VAT On E-Commerce), trådte i kraft 1. april. Per 28. april er det 800 utenlandske nettaktører som har registrert seg i ordningen og som etterlever mva-kravene for å selge varer til norske forbrukere. Når Ola og Kari handler hos disse, skal det betales norsk mva (25 pst) når varene handles, og det gjelder fra første krone. 

  Skatteetaten gjør det klart at når kunder handler i nettbutikker som ikke er registrert i VOEC-ordningen, og dette oppdages i rutinekontroll, kan man risikere at varen ilegges moms, og eventuelt fortollingsgebyr til transportøren, ved innførsel. Varer under 350 kroner er derimot gitt midlertidig deklarasjonsfritak. Dermed vil varer som ikke blir stoppet i rutinekontroll slippe moms. Virke mener at dette ikke kan fortsette, og at det bør innføres deklarasjonsplikt for slike varer. 

  Virke følger opp håndteringen av VOEC med myndighetene. Vi ber medlemmer om å gi oss tips om netthandelsaktører i utlandet som tilbyr varer til norske forbrukere og som ikke har mva-registrert seg, dvs at det ikke er noen mva-betalingsløsning på nettstedet når varen handles. Vi tar også imot tips om juks med vareverdi, dvs at det oppgis for lav verdi når varen sendes. Dette er gjerne en indikasjon på mva-svindel og at nettaktøren ikke har til hensikt å innrette seg etter den norske mva-ordningen.

  Her kan netthandlere i utlandet registrere seg i VOEC, og her finner du også en oversikt over hvem som er registrert. 

 • : Alibaba og Wish må følge EUs produktkrav

  Virke har i samarbeid med søsterorganisasjonene i Sverige, Danmark og Finland krevet at online salgsplattformer utenfor EU, særlig i Kina, må følge EUs krav til produktsikkerhet, helse, miljø og forbrukerrettigheter.

  Les mer

 • : Trygg e-Handel fornyes

  – Vi trenger innspill fra de sertifiserte butikkene I disse dager blir Trygg e-Handel satt under lupen.

  Godkjenningsordningen har, med unntak av revideringer knyttet til norsk lovverk, stort sett vært uendret siden lanseringen i 2011.

   – Vi vil igjen oppleve "normale" tider, men det normale vil være annerledes enn det vi har vært vant med, sier leder i Virke e-Handel, Gerhard Anthun.  

  Vi tror at nettbutikkene ønsker en sparringspartner både for å være oppdatert på lovverk og om tips til «god praksis» innen trygg og seriøs netthandel. Forbrukerne vil i enda større grad kjenne på behovet for å handle trygt blant stadig flere tilbydere.Derfor ønsker vi nå å fornye Trygg e-Handel og gjøre ordningen enda mer attraktiv for både netthandelen og kundene. Én ting er sikkert: Vi vil ikke oppdatere og videreutvikle Trygg e-Handel uten råd og innspill fra butikker som er sertifisert. Vi har derfor laget en kort spørreundersøkelse som sendes ut om få dager. Svarene vil bli anonymisert, men ønsker noen at vi skal ta kontakt med dem, husk å skrive kontaktinfo i kommentarfeltet.

 • : Stadig flere nettbutikker melder om økning i omsetningen

  En fersk undersøkelse blant Virkes medlemsbedrifter viser at vel 64 prosent av nettbutikkene har hatt økt omsetningen etter at korona-restriksjoner ble innført i Norge. 13,5 prosent av dem som har deltatt i undersøkelsen kan vise til en omsetningsvekst på over 90 prosent. 

  – Hvis vi sammenlikner med en tilsvarende undersøkelse gjort for en måned siden, ser vi at andelen nettbutikker med omsetningsvekst har vokst betydelig, fra nær 47 prosent til dagens 64 prosent. Også andelen med omsetningsvekst på over 90 prosent er større nå, sier leder av Virke e-Handel, Gerhard Anthun.

  – I den andre enden rapporterer vel 15 prosent av nettbutikkene om til dels kraftig nedgang i omsetningen. 3,2 prosent av disse har hatt en svikt på over 80 prosent.I undersøkelsen blir bedrifter som ikke har nettbutikk bedt om å svare på eventuelle planer om å starte med netthandel. Hele 20 prosent har planer om å etablere nettbutikk i løpet av de neste seks månedene.