Helse og omsorg

Gående ansatte på et sykehus diskuterer

Virke er hovedorganisasjonen som arbeider for å sørge for at  virksomheter innen helse og sosial får bærekraftige rammevilkår gjennom langsiktighet og forutsigbarhet og håndtering av pensjonskostnader.

Virke vil også aktivt arbeide for å hindre at ideelle helse- og sosialvirksomheter legges ned på grunn av en rigid anvendelse av lovverket for anbudskonkurranser.

Virke representerer en stor bredde innenfor innenfor helse- og sosialfeltet:

Sykehus, sykehjem, psykiatri, rusinstitusjoner, barnevern, psykisk helsevern, familievern, rehabiliteringssentre, krisesentre med mer. Ledere for ideelle virksomheter trenger en hovedorganisasjon som kjenner deres særlige problemstillinger, og kan bistå med å løse utfordringene.  Virke tar mål av seg til å være den hovedorganisasjonen som dekker dette behovet best i Norge. Les mer

Bransjeartikler

Laster flere sider...