Helse og omsorg

Gående ansatte på et sykehus diskuterer

Virke er hovedorganisasjonen som arbeider for å sørge for at  virksomheter innen helse og sosial får bærekraftige rammevilkår gjennom langsiktighet og forutsigbarhet og håndtering av pensjonskostnader.

Virke vil også aktivt arbeide for å hindre at ideelle helse- og sosialvirksomheter legges ned på grunn av en rigid anvendelse av lovverket for anbudskonkurranser.

Sykehus, sykehjem, psykiatri, rusinstitusjoner, barnevern, psykisk helsevern, familievern, rehabiliteringssentre, krisesentre med mer. Ledere for ideelle virksomheter trenger en hovedorganisasjon som kjenner deres særlige problemstillinger, og kan bistå med å løse utfordringene. Virke tar mål av seg til å være den hovedorganisasjonen som dekker dette behovet best i Norge.