Ideell og frivillighet

Ideelle og frivillige virksomheter er et stort bransjeområdene i Virke, med over 1100 virksomheter organisert hos oss. Vi jobber hver dag med å fremme interessepolitiske saker innen ideell og frivillig sektor, gi juridisk bistand, og skaper møteplasser på tvers av sektoren der du får diskutert utfordringer, får inspirasjon og viktig input. Slik at hele sektoren kan vokse.

Om ideell og frivillig sektor i Virke

Uavhengig av om din virksomhet jobber med helse og omsorg, rus, rehabilitering, attføring eller skole og barnehage, så finner du noen som ligner på deg. Vi jobber alle med mennesker - hos oss finner du hele bredden!

Interessepolitisk er vi et team med bred politisk og faglig bakgrunn. Vi har nettverk inn i alle de store partiene. Vi elsker å jobbe i spennet mellom det pulserende politiske livet og den tette kontakten med våre medlemmer og deres aktiviteter og tilbud. Vi er stolte av å ha bidratt sterkt til at det fremdeles går an å reservere anbudskonkurranser for ideelle og å ha fått kompensert ideelles historiske pensjonsforpliktelser.

I Virke har vi eksperter på politikk, jus, økonomi og tariff som kan ideell sektor og som jobber systematisk i fellesskap. Våre tariffavtaler er skreddersydd til sektoren og vi har egne forhandlingssjefer som jobber for våre medlemmer.

Virke legger vekt på å jobbe fleksibelt og målrettet. Vi snur oss raskt for å sikre våre medlemmers interesser. Med Virke på laget får du tyngden til å gjøre en forskjell, både for din virksomhet og for hele ideell sektor.

Bli medlem i Virke

Jeg vil bli medlem

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Dette gjør vi for ideell og frivillig sektor

En samlet sektor

Det er viktig at ideell sektor står samlet i Virke, slik at vi kan arbeide koordinert og ha ressurser til å være tett på. Vi kjemper for bedre rammebetingelser, og utfordrer politikerne til å lage en helhetlig politikk som treffer. Vi er talerøret i sakene som betyr noe, og har adgang til de arenaene beslutningene tas. Vi har også en Samarbeidsavtale med regjeringen Solberg, som gir grunnlag for god dialog gjennom faste møter.

Her kan du lese mer om de sakene vi jobber med akkurat nå.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

    Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

    Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

    Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene