Oppdateringer

 • : 400 millioner til frivilligheten

  Eldre har blitt svært hardt rammet under koronapandemien, slår partiene fast i budsjettforliket.

  Det bevilges 400 millioner kroner til en søkbar ordning der frivillige organisasjoner skal prioriteres. Helsedirektoratet skal forvalte ordningen.

 • : Likebehandling i helse og omsorg

  Frp og regjeringspartiene vil følge opp at kommunene likebehandler ideelle og private aktører med offentlige mht kompensasjon fra staten til merutgifter for helse- og omsorgsvirksomheter knyttet til koronaviruset. 

  Partiene viser til forskjellsbehandling i noen av landets kommuner, for eksempel Oslo, når det gjelder kompensasjon for merutgifter knyttet til virusutbruddet. Det er ikke rimelig at kommuner får full kompensasjon dersom de ikke likebehandler alle aktører, sier Frp og regjeringspartiene i en merknad.

 • : Alle skoler åpner igjen mandag

  Det åpnes for fleksible og lokale løsninger slik at alle elever og ansatte skal kunne følge smittevernreglene. 

  Les mer her

 • : Reviderte smitteveiledere for barnehage og skole

  Regjeringen la torsdag fram reviderte smitteveiledere for barnehage og skole.

  Revisjonen for barnehage gjelder: Råd om rengjøring av utendørs leker, eksempler for organisering i kohorter og presisering av enkelte råd.
  Barneskole: Utdyping av kohort-organisering, råd om rengjøring av utendørsleker, presisering av enkelte råd og mottak av skolestartere.
  Ungdomsskole og videregående skole: Tydeliggjøring av ulike kontaktreduserende tiltak og presisering og tydeliggjøring av enkelte råd.


  Veiledere om koronasituasjonen

 • : Økte utgifter i kommunene

  Vi har i flere henvendelser til regjeringen pekt på finansieringen av ideelle kommunale tilbud.

  Vi var derfor glad da kommunalminister Nikolai Astrup så klart slo fast at når han øker overføringene til kommunene med over seks milliarder kroner, skal også de ideelle aktørene som kommunene har kontrakter med få ta del i inntektsøkningen knyttet til koronautgifter.

  Kommune-Norge får over 6 milliarder i økonomisk hjelp