Styret innenfor ideell og frivillighet

Styret for ideell og frivillighet

Navn Tittel Virksomhet

Styreleder

Lars Erik Flatø

Administrerende direktør Modum Bad
Styremedlemmer
Marit Ecklo Brevik Daglig leder Frikirken
Stian Slotterøy Johnsen Daglig leder Frivillighet Norge
Kjersti Versto Roheim Rektor Sagavoll Folkehøgskole
Helmuth Liessem Generalsekretær CRUX
Ingunn Moser Administrerende direktør Diakonhjemmet
Martha Rubbiano Skretteberg Generalsekretær Caritas
Gaute Brækken Daglig leder Rogaland Bymisjon

Styret for Rehab

Navn Tittel Virksomhet

Styreleder

Tor Christian Fagertun

Administrerende direktør Vikersund Kurbad AS 

Styremedlemmer

Jan Egil Nordvik

Administrerende direktør CatoSenteret
Reidun Meberg Daglig leder Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS
Alf Tore Moen Daglig leder Evjeklinikken

Vararepresentanter

Kristian E. Kristoffersen

Administrerende direktør Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Ranveig Nielsen Enhetsleder  Helse og Arbeidsliv Betania Malvik
Hilde Thuen Lekven Fagteamleder Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter