IKT

Opplever du at rammene for arbeidslivet tilhører gårsdagens arbeidsliv? Trenger du hjelp i personalsaker? Ønsker du en mer effektiv dialog med myndighetene og synliggjøring av kunnskapsbaserte tjenester i Norge? Og savner du oppdatert og bransjefaglig statistikk?

Virke IKT er bransjens talerør og den beste støtten din virksomhet kan ha for å påvirke. Noen av de sakene vi jobber med er; modernisering av arbeidsmiljøloven; et enklere Norge gjennom IKT.