Virke Inkasso

Inkassobyråene har en viktig rolle i norsk næringsliv. Mange av inkassobyråene tilbyr ikke bare tradisjonelle inkassotjenester, men et bredt spekter av tjenester knyttet til pengeflyten i virksomheter – alt fra en ordre er mottatt, og til utestående beløp står på konto.

Virke arbeider for at bransjen skal ha rammevilkår som gjør at de kan utføre jobben sin på best mulig måte overfor både fordringshaver og skyldner. Vi gir også god støtte og veiledning til inkassobyråene knyttet til rollen som arbeidsgiver. Virke Inkasso er medlem av den Europeiske paraply-organisasjonen for nasjonale bransjeforeninger innenfor inkasso: FENCA - Federation of european national collection associations.