Virke Inkasso

Inkassobyråene har en viktig rolle i norsk næringsliv. Mange av inkassobyråene tilbyr ikke bare tradisjonelle inkassotjenester, men et bredt spekter av tjenester knyttet til pengeflyten i virksomheter – alt fra en ordre er mottatt, og til utestående beløp står på konto.

Virke arbeider for at bransjen skal ha rammevilkår som gjør at de kan utføre jobben sin på best mulig måte overfor både fordringshaver og skyldner. Vi gir også god støtte og veiledning til inkassobyråene knyttet til rollen som arbeidsgiver. Virke Inkasso er medlem av den Europeiske paraply-organisasjonen for nasjonale bransjeforeninger innenfor inkasso: FENCA - Federation of european national collection associations.

Nytt utdanningsprogram 2019

Virke Inkasso jobber fortsatt med utviklingen av et nytt utdanningsprogram og har i påvente av dette videreført samarbeidet med Kontrakt for 2019. Første kurs avholdes i mai og det er nå åpent for påmelding.

I forbindelse med revideringen av inkassoloven vil Virke Inkasso se dette opp mot nye kompetansekrav og utdanningsprogram. I mellomtiden vil en kjøre samme utdanningsprogram som i foregående år gjennom Kontrakt. Første modul er planlagt til mai 2019 og påmeldingen kan gjøres på her >> 

Les mer

Vi ønsker innspill til ny bransjestandard for personopplysningsloven!

Lovutvalget i Virke Inkasso har revidert gjeldende bransjenorm for personopplysningsloven (GDPR), og har nå et høringsutkast klart for Virke Inkassos medlemmer.

Bransjestandarden sendes ut som en følge av at Stortinget i mai en ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge. Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018, samme dag som beslutningen som innlemmer forordningen i EØS-avtalen trådte i kraft.

Lovutvalget i Virke inkasso ønsker å få innspill til det arbeidet som er lagt ned så langt. Det gjøres oppmerksom på at endringer i bransjenormen kan komme i etterkant og at eventuelle tilpasninger til utkastet må vurderes med denne bakgrunn og risiko. Høringsutkastet fås ved henvendelse til Virke Inkasso.

Lovutvalget ønsker innspill innen 15. mars. 2019. Send innspill til aleksander.nordahl@virke.no.

 

Les mer

Video fra fagdag 1.november

1. november 2018 gikk Virke inkassos fagdag for høsten av stabelen på et fullstappet Thon Hotell Arena på Lillestrøm. Se glimt fra dagen her!

Se fullt program HER.

Les mer