Styret Virke Inkasso

På årsmøtet i Virke inkasso 22.mars 2019 ble følgende personer valgt til å utgjøre foreningens styre:

Navn Rolle Periode
Anette Willumsen – Lindorff Styreleder Valgt for 1 år.
Styreleder for 1 år
Liv-Kari Kroken – Visma Collectors Styrets nestleder Ikke på valg - 1 år igjen.
Nestleder for 1 år.
Tor Berntsen - Kredinor Medlem Valgt for 1 år. (Overtok for Baard S. Bratberg)
Per Olov Sjøgren – Conecto Medlem Ikke på valg - 1 år igjen.
Vibecke Beyer – Pacta Medlem Valgt for 2 år.
Sven Ingebretsen – Sergel Medlem Valgt for 2 år.
Endre Solvin-Witzø - Lowell Vara Valgt for 1 år.
Stina Koren - Axactor Vara Valgt for 1 år