Internasjonal handel

Afrikansk dame plukker bær

Internasjonal handel danner grunnlaget for, og er således en forutsetning for, økonomisk vekst og velferdsforbedringer.

Med internasjonal handel kan land produsere flere varer og tjenester innen de områder de er dyktige på enn hva egen befolkning kan konsumere, og eksportere overskuddet. Dette gir et land valutainntekter.

Gjennom import får et land tilgang til et langt større utvalg av varer og tjenester enn hva vi ellers ville hatt. Resultatet av en slik arbeidsdeling og utnyttelse av stordriftsfordeler er økt verdiskaping og dermed økt velferd.

Kombinert med at Virkes medlemmer står for en betydelig andel av norsk import, er grunnlaget for at Virke alltid har vært opptatt av vilkårene for det internasjonale vare- og tjenestebyttet.

Norge har en liten, åpen økonomi med en høy grad av import av varer og tjenester i forhold til BNP, rundt 70 prosent, mens snittet er på 45 prosent i OECD-landene (2010). Importen økte fra alle verdensdeler i 2011.
Virke representerer hele verdikjeden innen de fleste bransjer; agenter og importører, grossister og detaljister.