Kiosk, bensin og servicehandel

Kaffebar på en bensinstasjon

Virke KBS arbeider for å sikre forutsigbare rammebetingelser og økt lønnsomhet i KBS-bransjen som helhet, og hos våre virksomheter.

Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten for å etablere forståelse for KBS-markedets betydning, organisering, konkurranse og prissetting, slik at myndighetene fatter beslutninger på riktig grunnlag.

Om Virke KBS

Virke KBS er kiosk- og bensinstasjonsforhandlernes bransjeenhet i Hovedorganisasjonen Virke. Bransjeenheten har nærmere 2500 medlemsbedrifter og omfatter kiosker, bensinstasjoner, bilverksteder samt servicekonsepter tilknyttet næringen. 

Les mer

KBS-uken fra Imans vinkel

Den siste uken har vi satt et sterkt avtrykk i media. Dette i forbindelse med vårt oppslag på TV2-Nyhetene der vi rettet søkelyset mot den urettferdighet som preger dagens lovverk hva gjelder adgangen til å søke om salgsbevilling for alkoholsvake drikker.

Sammen med TV2s reporter besøkte vi en bensinstasjon for å synliggjøre ett av de store paradoksene som preger dagens regulering, og som gir seg utslag i at det er tillatt å utlevere, men ikke omsette, alkoholholdige drikkevarer fra KBS-næringen. Både reporteren og vi måtte trekke på smilebåndet da TV2s mann kom ut med en sekspakning øl bestilt via Menys netthandelsløsning og utlevert på en bensinstasjon på Ryen. Er virkelig dagens regelverk så dustete utformet?

I tillegg til TV2-oppslaget, har vi også fått støtte for vår sak fra uventet hold. Under overskriften «Diesel og øl på samme sted» konkluderer Nationens politiske redaktør Kato Nykvist med følgende i avisens kommentarspalte: «Salgsbevilling for alkohol er, i likhet med en rekke andre saker, et spørsmål lokale myndigheter bør være de nærmeste til å ta stilling til. Lokalpolitikere kjenner de lokale behovene, og er fullt ut i stand til å ta beslutninger til det beste for innbyggerne i kommunen». Tydeligere enn dette kan det vel ikke sies? Vi håper både Senterpartiet og Kristelig Folkeparti leser kommentarsaken til Nationen nøye.

Vi konstaterer at medias interesse for vår sak bygger på en stadig økende forståelse for hvor utdatert dagens salgsbevillingsforbud for KBS-næringen er. Tilsvarende opplever vi også at stadig flere stortingspolitikere erkjenner at dagens forbud ikke står seg i møte med den utvikling vi ser hva gjelder bransjeglidning og tiltakende netthandel med dagligvarer inklusive alkoholsvake drikker. Dette viser at det er viktig å ha tålmodighet i forbindelse med denne saken, og la den modne over tid. Bare slik vinner vi på sikt et av de viktigste og avgjørende slagene på vegne av hele den norske KBS-næringen!

Les mer

Bransjeartikler

Styrking av norsk privat eierskap viktig i regjeringsforhandlingene

Virke og 10 andre organisasjoner i næringslivet ber Høyre, Frp, Venstre og KrF om å prioritere å fjerne formuesskatt på privat eierskap i næringslivet i forhandlingene om ny regjeringsplattform i januar. Vi ber om at dette skjer gjennom å sette verdsettelsen av aksjer og driftsmidler til null innen 2021, slik at dette ikke lenger formuesbeskattes. Det vil styrke norsk, privat eierskap, investeringer og omstilling i næringslivet.

Vis flere

Laster flere sider...