Kiosk, bensin og servicehandel

Kaffebar på en bensinstasjon

Virke KBS arbeider for å sikre forutsigbare rammebetingelser og økt lønnsomhet i KBS-bransjen som helhet, og hos våre virksomheter.

Virke KBS er kiosk- og bensinstasjonsforhandlernes bransjeenhet i Hovedorganisasjonen Virke. Bransjeenheten har nærmere 2500 medlemsbedrifter og omfatter kiosker, bensinstasjoner, bilverksteder samt servicekonsepter tilknyttet næringen.

Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten for å etablere forståelse for KBS-markedets betydning, organisering, konkurranse og prissetting, slik at myndighetene fatter beslutninger på riktig grunnlag.

Virke KBS - medlemsblad