Kiosk, bensin og servicehandel

Kaffebar på en bensinstasjon

Virke KBS arbeider for å sikre forutsigbare rammebetingelser og økt lønnsomhet i KBS-bransjen som helhet, og hos våre virksomheter.

Virke KBS er kiosk- og bensinstasjonsforhandlernes bransjeenhet i Hovedorganisasjonen Virke. Bransjeenheten har nærmere 2500 medlemsbedrifter og omfatter kiosker, bensinstasjoner, bilverksteder samt servicekonsepter tilknyttet næringen.

Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten for å etablere forståelse for KBS-markedets betydning, organisering, konkurranse og prissetting, slik at myndighetene fatter beslutninger på riktig grunnlag.

Hvordan unngå nasjonal ladekrise?

Regjeringen har varslet en ny ladeplan for hele Norge. En varslet ladekrise kan best unngås dersom myndighetene sørger for politikk som gjør utbyggingen av nye ladetilbud til bedre butikk. Kombinasjonen av større modellutvalg, stadig lengre rekkevidde og fortsatt svært gunstige avgiftsfordeler gjør at 2019 blir et nytt rekordår for salg av elbiler. Statens Vegvesens prognoser viser at det vil være mer enn 1,5 millioner elbiler på norske veier i 2030.

Les mer i Virke KBS innlegg i tu.no

Les mer

Virke KBS - medlemsblad