Search Results here!

Kunnskap og teknologi

Virke samler norske kunnskaps- og teknologibedrifter og organiserer i dag over 2500 virksomheter innen Kunnskap og teknologi. Vi samler medlemmer fra bransjer som teknologi, rådgivning, helseindustri, apoteker, inkasso, regnskap, finans, utdanning, innsikt, innovasjon og entreprenørskap.

Kunnskap- og teknologibedriftene skaper enorme verdier for Norge. De utvikler og tilbyr kompetanse og løsninger som bidrar til offentlig og privat sektors verdiskapning. Kunnskap- og teknologibedriftene er en pådriver for tjenesteinnovasjon samt bærekraftige produkter og forretningsmodeller. Slik driver de fram det nye Norge. Kunnskap- og teknologibedriftene tjener Norge, og Virke tjener dem. Sammen tenker vi nytt for å løse morgendagens utfordringer.

Virke Kunnskap og teknologi er en nettverksbygger som inviterer til nyttig kompetanseutveksling i og på tvers av din bransje, tilgjengeliggjør og sender ut aktuell og bransjerelevant statistikk.

Sammen med våre medlemmer utfordrer vi politikerne og oss selv på hvilket samfunn vi ønsker, hvordan vi skal løse våre felles store og mindre utfordringer, spesielt knyttet til hvilket arbeides- og næringsliv vi ønsker i fremtiden.

Fagdag Virke Inkasso

Dette er den viktigste begivenheten for inkassobransjen siden 2009. Regjeringens arbeidsgruppe legger frem sin rapport i midten av januar og fagdagen vil i all hovedsak omhandle denne rapporten og de forslagene som kommer fra arbeidsgruppen.  

Vi oppfordrer alle inkassoselskaper til å melde seg på for en full gjennomgang av rapporten, Virke Inkassos kommentarer, eksterne foredrag og veien videre.

Påmelding

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

    Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

    Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

    Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene

Kontaktpersoner